Verksamhetsberättelse för 2020 och kallelse till Krossholmens Båtklubb ordinarie årsstämma den 4 mars 2021 kl 18.30, har skickats ut till alla andelsägare den 1 februari. På grund av den pågående pandemin kommer årsstämman i år att genomföras digitalt, dvs inget fysiskt möte. Information om hur man kopplar upp sig på nätet kommer att skickas ut någon vecka innan stämman avhålls. Där kommer också att framgå hur man ansluter sig och röstar på årsstämmans normala ärenden och förslag.

Ett annorlunda, men kanske i framtiden allt vanligare sätt att genomföra möten. Så passa på och ta del av och lär! Väl mött!

Pandemin har verkligen tvingat fram nya sorters föreningsmöten. Årets sista Krossholmenmöte 2020 avhölls på internet torsdagskvällen 11/12. Ett 20-tal medlemmar med TEAM-appar hade anammat kallelsen över email och loggat in på Mats Björks anvisade nät. Med bilder och ljud fick vi uppleva två fina föredrag av Cilla Helgegren, seglingen till Svalbard, samt Ulla och Lasse Hageströms, seglingen till de norska skidpisterna mitt i sommaren. Härligt att sitta hemma i soffan med en julglögg och avnjuta Krossholmengrannarnas seglingsäventyr! Verkligen värt att upprepas! Vi får se – kanske kräver pandemin att vi avhåller vårt årsmöte på samma sätt? Vi återkommer om detta.

Året 2020 närmar sig sitt slut! Ett år som inte blev som andra år. Corona-pandemin inskränkte vår frihet både inom arbetslivet och fritiden. Vi båtägare fick kanske ändå lite tröst i att vår karantän till en del utgjordes av ett båtliv ganska likt det vanliga, även om det begränsades till svenska kuster.

I Krossholmen grejade vi under året en terrassering av parkeringsplanen med planare ytor för både bilar och båtar. Den gamla vattencisternen skrotades och vattenförsörjning från egna brunnen startades upp. Nästa år kan vi nu utöka mastskjulets längd, vilket gagnar de långa masterna. Tyvärr fick vi ställa in de traditionella vår/höst-festerna, vi håller tummarna för att vi kan återuppta våra träffar till våren igen!

Glöm inte bort att kolla era båtar i vinter – det verkar ju som att blåsten inte tänker gå i karantän den närmaste tiden! Ha en riktigt god jul ändå och dröm och planera för det kommande seglingsåret!

GOD JUL FRÅN WEBMASTERN OCH ULLA SOM FÖR 18 ÅR SEDAN FIRADE JULEN PÅ ATLANTEN!

Nu är seglingssäsongen tyvärr över för de flesta av oss! Dags att förbereda båtarna för vintervilan! Därefter blir det tid att ägna sig åt andra trevliga sysselsättningar och kanske planera för nästa års seglingar?

De två sista arbetsdagarna i Krossholmen, innan hamnen stänger, blir 7/11 och 8/11 med arbetslagen från båtägarna på bryggplatserna B 1 – B 15 respektive H 1 – H 9. Som vanligt stängs vattnet av i hamnens slangar den sista arbetsdagen 8/11! Försök göra städjobbet på båten innan dess! Och ta därefter gärna en koll på båtarna på land då och då. Det brukar alltid behövas en efterspänning av stöttorna efter ett tag, speciellt i början!

Sköt om er och ha en trevlig vintersäsong!

Nu har ombyggnaden av parkeringsplanen startat och beräknas vara klar den 18/9. Den tidigare stora sluttande planen kommer att delas in i två horisontella plan avskilda med en betongmur. Därigenom kommer alla upptagna båtar att kunna stå helt horisontalt och bli bättre stöttade.

Men det kan bli en lite stökig kommande vecka när arbetet pågår. Alla uppställda stöttor måste flyttas för att kunna jämna ut marken längst upp. Åk gärna ut och hjälp till med hanteringen av stöttorna! Framförallt ni som har hopkedjade stöttor måste låsa upp dessa! Även mastavtagningarna kan störas av arbetet på planen. Men hjälps vi åt och löser de eventuella problem som kan uppstå, så har vi snart en mycket bättre parkeringsplan.

För att få lite bättre ordning vid placeringen av master i mastskjulet har vi nu numrerat samtliga mastplatser. Vi vill att du noterar numret där du placerar din mast. Skriv sedan in ditt namn och tel.-nummer vid detta nummer på listan i klubbhuset. På så sätt får vi lättare att kontakta respektive mastägare om något fel uppstår eller om en korrigering måste göras. På sikt hoppas vi att den bättre överblicken skall leda till att mastskjulet utnyttjas effektivare och att alla kan få en egen plats för sin mast och inte behöver leta om man är sent ute.

Försök hitta en plats som längdmässigt ligger så nära din egen mastlängd som möjligt. Lägg kortare och lättare master högre upp på platser som är svåratillgängligare för längre och tyngre master. Bommar får inte läggas på de numrerade mastplatserna. Lägg/häng dem istället högst upp vid de kortare omärkta hyllorna. Märk din mast med namn och tel-nummer liksom tidigare!

Vattendjupet i Krossholmens hamn är vid normalvattenhöjd ca 2,3 meter på de flesta ställen. Vid in- eller utpasseringen vid D-bryggan finns emellertid en uppgrundning som ligger på ca 2,1 meters djup. Grundet ligger ca 6 meter rakt ut från den yttersta båten på D-bryggan. Djupgående båtar bör därför passera mellan aktern på yttersta båten vid D-bryggan och grundet 6 meter ut. Se kartan nedan.

Det är dags att lämna in önskemål om båtplats i vinter och kommande seglingssäsong 2021. Anmälningsblankett finns i klubbhuset, där det även finns en inlämningskorg. Anmälan kan även skickas in till hamnkapten Mats Björk, Fjällgatan 3 D, 413 17 Göteborg. Glöm inte skriva in ditt nummer på din bomtag! Anmälan skall vara inlämnad senast 13 september.

Med hänsyn till det rådande läget med coronavirusen måste vi tyvärr ställa in årets Höstfest. Tråkigt! Vi får trösta oss med att vi trots allt kan träffa varandra på sjön i våra båtar, som ju utgör en perfekt karantänsplats.

Genom hamnkapten Mats Björks biverkan har Krossholmens Båtklubb i år plötsligt bibringats en mängd nya sommargäster. Tyvärr dock inte ekonomiskt bidragsgivande. Som synes på bilagda foto har de bisatt sig på röda väggen strax innanför vägbommen. När vi tog kontakt med bidrottningen lät hon hälsa från sin make, Hans Majestät Honungen, att de påtagit sig ansvaret att bifrukta alla våra blommor i området och inte tänkte sticka någon annanstans. Det är naturligtvis en bisak, men visst vore det trevligt att kunna bifalla deras bigäran om bidrag till ett fortsatt bibehållet biende i Krossholmen!