Välkomna till ett gott nytt Krossholmensår! Förhoppningsvis lättar pandemirestriktionerna framåt våren och vi kan få tillbaka våra fina försommarhelger med båten. Men innan dess – åk ut och gör en koll på era båtstöttor om ni har båten på land i vinter. Vid vår tillsyn har vi upptäckt att flera båtar på vår parkering står osäkert. Vissa stöttor har sjunkit ner ett stycke i marken och därigenom släppt sin stöttande funktion mot båtskrovet. Ökad risk för att de släpper helt vid vindstötar! Så åk ut och kolla och spänn upp stöttorna!

Ytterligare ett år riskpräglat av en pandemi kan skrivas in i historien. För seglare kanske något mindre påfrestande än för landkrabbor. Båten är ju en bra karantän, väl där är risken för smitta väldigt låg. Och naturupplevelsen är som alltid i högsta grad hälsobringande. Lite privilegierad känner man sig.

Vi har haft ett gott år i Krossholmen. Det allmänt ökande intresset för båtar gjorde hamnen fullbelagd tidigt. Ekonomin är stabil och hamnens höga standard och värde har ytterligare förstärkts av årets arbetsinsatser. Detta fick vi bekräftat vid en objektiv ekonomisk värdering av hamnen, som gjordes under våren i samband med en bankförhandling. Fördelat per andel ligger hamnens ekonomiska värde mycket högre än vad priserna vid andelsköp visar. Roligt för alla andelsägare och också för föreningen. Med hjälp av den nya värderingen fick vi en bra sänkning av bankräntan.

Vårt upplägg med olika arbetsgrupper, sammansatt av båtägare från samma brygga, bidrar till god arbetskvalitét, god ekonomi och främjar den sociala kontakten mellan båtgrannar. Förutom arbetsgruppernas vanliga underhållsarbete har under året ett antal förbättringar genomförts. En träaltan har byggts vid klubbhuset och kommer till  våren att förses med trädgårdsmöbler. Mastskjulet har förlängts till bättre plats för längre master. Nya dörrar har installerats för toaletter och duschrum. Ett flertal äldre bryggbommar har bytts ut. Klubbhusets fasad har renoverats – tack alla sjöscouter för målningsarbetet! Således som vanligt ett gott gemensamt arbete för att hålla vår hamn på fortsatt hög nivå.

Tyvärr fick vi ställa in årets vårfest och höstfest på grund av pandemin. Men årsmötet kunde genomföras digitalt, liksom klubbträffen med föredrag i december, med hjälp av internet och programmet TEAMS. Inte lika roligt – man saknade räkmackan och nojset med båtgrannarna! Men vi får trösta oss med att vår förening mår bra, har en god ekonomi och äger en väldigt bra hamn. Och det sociala livet på bryggorna, där vi alla hjälps åt, har ju fungerat som vanligt. Även den lilla störningen med våra kranbilars framkomlighet på vägen har nu löst sig på ett bra sätt. Så vi ser fram mot nästa säsong och hoppas på minskade pandeministiska restriktioner 2022!

Krossholmens Båtklubbs digitala klubbträff den 7 december blev lyckat och mycket uppskattat! Två av våra andelsägare Ulf Palm och Jonas Wetterberg berättade och tipsade om sina erfarenheter från båtlivet för ett 20-tal nätuppkopplade medlemmar i föreningen. Ulf, som är ordförande i SXK Västkustkrets, berättade om Kryssarklubbens olika arrangemang och verksamheter. Jonas tipsade om olika för- och nackdelar när man ligger kvar med båten i sjön över vintersäsongen. Allt mycket informativt och lärorikt! Ett mycket bra tips från Ulf till dig som inte var med: Kolla upp Svenska Kryssarklubbens hemsida: sxk.se/vastkustkretsen/publikationer/batparmen! Där finns massor av information för båtägare om alla båtfrågor du kan tänkas ha!!

Vilken härlig sommar och höst vi haft i år! Men glöm inte bort att hösten är årstiden när det kan komma kraftiga stormar.  Ta en extra titt på båtens förtöjningslinor och spänn upp båten rejält. Vi vill ha kvar oskadda båtar och bommar även nästa år!

Seglingssäsongen 2021 börjar lida mot sitt slut och båtarna skall snart få sin vintervila. För dig som fått vinterplats på land i Krossholmen görs upptagningarna den 25/9 respektive 30/10 med start kl 08.00. De båtar som går upp först blir de som sjösätts sist till våren. Kom i god tid och hjälp dina båtgrannar tills alla båtarna står på land och planen är i god ordning. Glöm inte att ta bort förtöjningstampar och pallar på bryggorna! Se gärna efter din båtstöttning efter några dagar – det brukar ta lite tid innan stöttorna stabiliserat sig. Gör en koll även senare, speciellt om några stormar är aktuella!

För dig som vinterförvarar båten på annan ort gäller att båten skall vara borta från bryggan senast den 31/10!

Tillhör du gängen som har en arbetsdag kvar att göra i hamnen så gäller följande:

Du som i år hade någon av bryggplatserna B1 – B15 jobbar lördagen 13/11, start kl 09.00.

Du som i år hade någon av bryggplatserna H1 – H9 jobbar lördagen 20/11, start kl 09.00

Kom med glatt humör och ha en trevlig arbetsdag med båtgrannarna!

Tyvärr så måste vi ställa in även höstfesten i år på grund av att pandemin fortfarande oroar oss. Men bättre tider kommer! Vi kommer att ta upp våra festliga möten igen så snart villkoren förbättrats!

Som ni förmodligen redan förstått så är vårfesten i Krossholmen inställd i år också. Restriktionerna på grund av Covid 19 tillåter inga större ansamlingar av folk och vi får anpassa oss till detta. Vi hoppas på att vi snart har kommit igenom och ut ur pandemins grepp och kan träffas som vanligt igen. Kanske till höstfesten i slutet av augusti? Vi får se vad som tillåts då. Vi får umgås över relingen så länge! Ha en skön sommar önskar styrelsen!

Årets sista sjösättning av båtarna på land startar kl 08.00 lördagen 8 maj. Kom i god tid och håll avstånd till varandra för att undvika covid 19 smittan! Som tidigare hjälps vi åt med sjösättningen av varandras båtar och med avstädning av planen efter sjösättningen. Välkomna!

Lördagen 10 april flyttar första omgången båtar från Krossholmens Båtklubbs vinterparkering ner i vattnet. Start klockan 08.00 – kom i god tid! Som vanligt hjälps vi åt med båtlyften, borttagning stöttor och avstädning planen. Tänk på smittrisken av covid 19 och håll koll på avståndet mellan er! Fika gärna men helst utomhus, använd klubbhuset endast för tillfälliga besök!

Nästa sjösättning blir den 8 maj, samma klockslag och villkor gäller.

Krossholmens Båtklubbs digitala årsstämma 2021 blev en enkel och snabb procedur. Ett drygt 30-tal medlemmar checkade in på klubbens Teems möte och kunde följa genomgången av samtliga punkter på dagordningen. Genom att en röstning i de olika frågorna hade gjorts i förväg, blev det endast korta redovisningar och snabba beslut.

Bland de få förändringar som gjordes kan nämnas att Anders Eliasson på eget önskemål lämnade styrelsen och Niklas Åkerfeldt istället valdes in som ansvarig arbetsledare, samt att Pierre Janglind valdes in i arbetsgruppen. Två ändringar gjordes på avgiftssidan, avgiften för båtlyft höjdes till 2500 kr/lyft och vinterplatsavgiften sänktes till 62,50 kr/kvm (båda inkl moms). I övrigt redovisades att klubben har en god ekonomi och bra förutsättningar för kommande framgångsrika år.

Våren närmar sig med stormsteg! Funderat på sommarseglingen? Här är ett alternativ!

Som medlemmar i Västkustens Båtförbund har vi fått ett erbjudande från Göta Kanal att göra en kanalresa i sommar med 25 % rabatt på avgiften. Erbjudandet gäller vid bokning t.o.m. den 1 april och med avbokningsrätt ända fram till incheckning. Rabattkod: semester21. Bokning kan göras genom att klicka här: Göta kanal – en vacker historia (gotakanal.se).