Föreningen har nu anskaffat en Hjärtstartare till hamnen. Den sitter på väggen i klubbhuset just innanför entrédörren på vänster sida. Hjärtstartaren är självinstruerande och handleder även oerfarna vid användningen. Så var inte rädda att använda den i en krissituation – den kan rädda liv! Kolla gärna hur den används på denna korta informationsfilm på websidan https://www.youtube.com/watch?v=dHcPbvxyypQ

Lördagen 24 september kl 08.00 startar årets första upptagning av båtar i Krossholmen. För er som fått vinterplats på land gäller att komma i god tid och som vanligt hjälpa varandra med lyft, avspolning och stöttning. Glöm inte att ta bort era förtöjningstampar och pallar på bryggorna. Kolla gärna stöttningen efter några dagar – stöttorna behöver några dagar för att stabilisera sig. Nästa båtupptagning sker den 29 oktober kl 08.00.

Efter båtupptagningarna återstår två arbetsdagar i hamnen. Den första görs lördagen 12 november med arbetslaget som har årets båtplatserna B1 till B15. Den andra arbetsdagen görs lördagen 19 november av arbetslaget som har båtplatserna H1 – H9. Start båda dagarna kl 09.00 – kom i god tid!

Semesterseglingarna är över, men kvällarna var fortfarande ljusa och värmen höll sig kvar till vår höstfest. Fredagskvällen 26 augusti träffades ett dussintal båtgrannar som vanligt på Krossholmens höst sammankomst. Liksom på vårfesten även denna gång utomhus på den nya altanen. En trevlig kväll med frisläppt glädje och många skratt. Härligt att konstatera att våra gamla traditioner fortfarande håller.

Vilken tur vi hade med vädret den 20 maj! För första gången på många år kunde vi sitta utomhus och fira vårens ankomst! Den nya altanen fick en värdig invigning med ett 35-tal båtgrannar samlade till vårfest i en vindstilla kväll. Mycket snack och mycket skratt fram till midnatt för många. Nu startar sommaren på allvar!

Äntligen har hamnen vaknat till liv efter vinterdvalan! Lördagen 23 april öppnades hamnen för året och samtliga båtar lyftes ner från sin vinterparkering till sin naturliga miljö. Stort jubel efter några arbetsamma dagars polering och vårstädning av båten. Klubben bjöd på varm korv och kaffe med dopp och solen värmde oss alla. Härligt att äntligen få tjata lite med alla gamla goa båtgrannar! Välkomna till en ny båtsäsong!

Äntligen är pandemin på väg ut och sommaren på väg in! Arbetsdagarna i Krossholmen pågår och sjösättningen av båtarna blir i år lördagen 23 april, start kl 08.00. Observera att i år sjösätts alla båtar samma dag! Det innebär att vi måste jobba snabbt och effektivt. Så kom i tid, stanna kvar och hjälp dina båtgrannar så att alla hinner bli färdiga under dagen!

Sjösättningen delas upp i två grupper. Första gruppen startar kl 08.00 och den andra gruppen kl 11.00. Du kommer att få ett mejl med uppgift om i vilken grupp du ingår. Eftersom vi blir många, så har vi fått tillstånd att även använda den bilparkering som ligger utanför Volvo Pentas lokal. Obs! Ställ inte bilen längs Krossholmsvägen, det finns risk att du kan få parkeringsböter där. Parkering på Lilla Krossholmsvägen är begränsad på grund av att kranbilen behöver manövreringsutrymme.

Välkommen till våren!

Västkustens Båtförbund har ett samarbete med Sjösäkerhetsskolan på Öckerö. Tillsammans har man där anordnat en 1-dagarskurs lördagen 2 april, där man får lära sig mycket bra saker om sjösäkerhet. Den är gratis för medlemmarna i Krossholmens Båtklubb. Anmälan och mer information om kursen får du av Birgitta Jacobsson på Västkustens Båtförbund, tel 0707-31 02 33. Ta tillfället i akt och anmäl dig om du är intresserad! Antalet platser är begränsat så vänta inte!

Krossholmens Båtklubbs årsstämma avhölls i Skutehagens skola i Torslanda den 2 mars. Ett 30-tal medlemmar deltog och fick en genomgång av verksamhetsåret 2021 och läget i föreningen. Inga överraskningar – föreningens ekonomi är god och ständiga förbättringar i hamnen sker kontinuerligt. Valet av funktionärer för kommande två år blev enkelt – alla omvaldes! Samma gällde avgifterna för 2022, de förblev oförändrat lika förra årets avgifter. Protokoll från årsstämman kommer att hängas upp i klubbhuset.

Aktivitetplanen är nu uppdaterad för 2022 och nedan ser du arbetsdagar och andra planerade aktiviteter. Har du förhinder på din planerade arbetsdag, så kontakta den ansvarige arbetsledaren i god tid och hitta en annan dag. Välkomna till en ny säsong och trevlig samvaro med dina båtgrannar!

Välkomna till ett gott nytt Krossholmensår! Förhoppningsvis lättar pandemirestriktionerna framåt våren och vi kan få tillbaka våra fina försommarhelger med båten. Men innan dess – åk ut och gör en koll på era båtstöttor om ni har båten på land i vinter. Vid vår tillsyn har vi upptäckt att flera båtar på vår parkering står osäkert. Vissa stöttor har sjunkit ner ett stycke i marken och därigenom släppt sin stöttande funktion mot båtskrovet. Ökad risk för att de släpper helt vid vindstötar! Så åk ut och kolla och spänn upp stöttorna!

Ytterligare ett år riskpräglat av en pandemi kan skrivas in i historien. För seglare kanske något mindre påfrestande än för landkrabbor. Båten är ju en bra karantän, väl där är risken för smitta väldigt låg. Och naturupplevelsen är som alltid i högsta grad hälsobringande. Lite privilegierad känner man sig.

Vi har haft ett gott år i Krossholmen. Det allmänt ökande intresset för båtar gjorde hamnen fullbelagd tidigt. Ekonomin är stabil och hamnens höga standard och värde har ytterligare förstärkts av årets arbetsinsatser. Detta fick vi bekräftat vid en objektiv ekonomisk värdering av hamnen, som gjordes under våren i samband med en bankförhandling. Fördelat per andel ligger hamnens ekonomiska värde mycket högre än vad priserna vid andelsköp visar. Roligt för alla andelsägare och också för föreningen. Med hjälp av den nya värderingen fick vi en bra sänkning av bankräntan.

Vårt upplägg med olika arbetsgrupper, sammansatt av båtägare från samma brygga, bidrar till god arbetskvalitét, god ekonomi och främjar den sociala kontakten mellan båtgrannar. Förutom arbetsgruppernas vanliga underhållsarbete har under året ett antal förbättringar genomförts. En träaltan har byggts vid klubbhuset och kommer till  våren att förses med trädgårdsmöbler. Mastskjulet har förlängts till bättre plats för längre master. Nya dörrar har installerats för toaletter och duschrum. Ett flertal äldre bryggbommar har bytts ut. Klubbhusets fasad har renoverats – tack alla sjöscouter för målningsarbetet! Således som vanligt ett gott gemensamt arbete för att hålla vår hamn på fortsatt hög nivå.

Tyvärr fick vi ställa in årets vårfest och höstfest på grund av pandemin. Men årsmötet kunde genomföras digitalt, liksom klubbträffen med föredrag i december, med hjälp av internet och programmet TEAMS. Inte lika roligt – man saknade räkmackan och nojset med båtgrannarna! Men vi får trösta oss med att vår förening mår bra, har en god ekonomi och äger en väldigt bra hamn. Och det sociala livet på bryggorna, där vi alla hjälps åt, har ju fungerat som vanligt. Även den lilla störningen med våra kranbilars framkomlighet på vägen har nu löst sig på ett bra sätt. Så vi ser fram mot nästa säsong och hoppas på minskade pandeministiska restriktioner 2022!