Båtsäsongen 2023 börjar ta slut. Hösten brukar inledas med Krossholmens årliga höstfest, i år som kräftskiva den 1 september. Det blev ett prima och muntert gäng som fick en upprymd fest i klubbhuset och kvällen ville aldrig ta slut. Härligt, men visst märktes det att mörkret kom tidigare.

Nu väntar första båtupptagningen lördagen 30/9 och den sista upptagningen lördagen 28/10. Med start kl 08.00 båda dagarna samlas vi och stannar tills alla båtarna är uppe, nytvättade och stöttade för sin vintervila. Kom i god tid och ta del av dagens instruktioner inför lyften. Klubben bjuder som vanligt på korv och kaffe.

Därefter återstår två arbetsdagar för båtägarna på bryggplatserna B1 – B15 (lördagen 18/11) samt bryggplatserna B16 – B20 och H1 – H9 (lördagen 19/11). Hamnen kommer då att förberedas för vinterns påfrestningar – upplyftning bommar, avstängning vatten, städning av planen etc. Start kl 09.00! Kom i tid och hjälps åt. Ta med egen fika! Det kommer säkert att finnas tid för att tjöta lite med gubbarna också!.

Vi gör Krossholmens höstfest fredagskvällen 1 september till en kräftskiva! Tag med röda skaldjur, lämpliga drycker och gärna lite vänner och anslut till vår höstfest. Som vanligt hjälps vi åt att duka vid 18.30-tiden. Utomhus på altanen om kvällen är ljummen. annars i klubbhuset. Klubben bjuder som vanligt på välkomstdrink! Välkomna!

Fredagskvällen 26 maj är det dags för Krossholmens Båtklubbs traditionella vårfest igen. Tag med egen mat och dryck så samlas vi vid 18.30 tiden och hjälps åt med dukningen. Utomhus på den nya altanen om vädret tillåter, annars i klubbhuset Tag gärna med era vänner, det finns plats för alla. Klubben bjuder på drink i starten och gott humör har vi ju själva! Välkomna till en trevlig kväll med båtgrannar och vänner!

Vi har fortfarande några lediga båtplatser kvar i Krossholmens Båtklubb för detta året. En verkligt fin hamn, nära öarna och väl skyddad för väder och vind. Vi har en stark gemytlig samverkan mellan medlemmarna, inte minst beroende på att alla har en gemensam arbetsdag med sina båtgrannar en dag om året. Varför inte komma ut och ta en titt på en av Göteborgs absolut bästa hamnar? Årets avgifter för sommarhyrare är en grundavgift på 5000 kr + 119 kr/kvm (båtens längd x bredd i meter). I priset ingår el, vatten, parkeringsplats, trevligt klubbhus, toaletter och dusch och många roliga och hjälpsamma båtgrannar. Välkommen!

Sjösättning på gång! Lördagen 15 april sjösätts alla båtarna som ligger på Krossholmens Båtklubbs parkeringsplan. Samtliga båtägare samlas kl 08.00 för genomgång och en kvart senare startar lyften ner i havet. För en snabb och smidig arbetsdag gäller att alla hjälper varandra med bortflyttning av stöttor, stegar etc. Klubben bjuder som vanligt på korv och kaffe. Välkomna!

På vår årsstämma 1 mars 2023 väcktes frågan om vilka försäkringar som finns vid aktiviteter i vår hamn. Här kommer en kort sammanfattning om vad som gäller.

Klubbförsäkring: Krossholmens Båtklubb har genom att tillhöra SBU en Båtklubbförsäkring i försäkringsbolaget Svenska Sjö. Grundförsäkringen omfattar: egendom, styrelseansvar, ansvar vid lyft, olycksfall, extrakostnad, förmögenhetsbrott, rättsskydd, oljeskada, ansvar och hyresförlust. Försäkringen omfattar ej båtar. Vid olycksfall i samband med aktiviteter i hamnen omfattas alla medlemmar som finns registrerade. Detaljer framgår i försäkrings-bolagets hemsida: https://svenskasjo.se

Båtförsäkring: Varje båtägare med båt i vår hamn är skyldig att ha sin båt försäkrad. Det är alltid båtens försäkring som gäller i första hand vid inträffade skador. Svenska Sjö erbjuder rabatt för medlemmar i vår klubb.

Försäkring vid lyft: Vid klubbens sjö- och torrsättning anlitas extern hjälp med mobilkran. Vid själva lyftet gäller entreprenörens försäkring. Båtägarens har dock ansvar för var på båten lyftslinget skall placeras.

Krossholmens Båtklubbs årsstämma avhölls i Skutehagens skola i Torslanda den 1 mars med 33 andelsägare. Som vanligt ett snabbt och smidigt möte som endast förlängdes lite av fika och allmänt efterlängtat tjöt med båtgrannarna. Verksamhetsberättelse, räkenskaper och budget för 2023 godkändes och styrelsen fick som vanligt ansvarsfrihet. Föreningen har god ekonomi och en välskött hamn.

 Funktionärslistan ändrades på ett par punkter. Sven Gunnar Karlsson hade bett om att få avgå ur arbetsgruppen och ersattes av Leif Thordenberg. Stort tack Sven Gunnar för många års värdefulla funktionärsinsatser i klubben! Niklas Åkerfeldt och Håkan Janson bytte plats så att Håkan lämnar platsen i arbetsgruppen till Niklas och Håkan tar Niklas plats i styrelsen som arbetsgruppsledare. Cilla Johannisson valdes in i valkommittén – ett första viktigt steg för att få in fler kvinnor bland funktionärerna! Protokoll från årssstämman hänger i klubbhuset i Krossholmen.

Nu väntar vårarbetet i hamnen och att ännu en gång få smeka (menar polera) båten innan säsongen börjar på allvar! Glöm inte att kolla årets aktiviteter på Aktivitetslistan! Välkomna till våren i Krossholmen!

Västkustens Båtförbund har ett samarbete med Sjösäkerhetsskolan på Öckerö. Tillsammans har man där anordnat en 1-dagskurs lördagen 1 april, där man får lära sig mycket bra saker om sjösäkerhet. Den är gratis för medlemmarna i Krossholmens Båtklubb. Anmälan och mer information om kursen får du av Birgitta Jacobsson på Västkustens Båtförbund, tel 0707-31 02 33. Ta tillfället i akt och anmäl dig om du är intresserad! Antalet platser är begränsat så vänta inte!

Dags igen för Krossholmens Båtklubbs Årsstämma. Som vanligt sker den på Skutehagens skola i Torslanda. Datum och tid är onsdagen 1 mars kl 18.30. Kallelse med dagordning och verksamhetsberättelse kommer per mejl till alla andelsägare i början på februari. Klubben bjuder som vanligt på fika! Välkomna!

Vi har upptäckt att många av de uppställda båtarna i Krossholmen har väldigt dåligt stöttning! Vissa stöttor har till och med släppt kontakten med båtskrovet! Orsaken är vindtryck och vibrationer som underminerar stöttornas markkontakt som därigenom tappar sitt stöd mot båten. Åk ut och gör regelbunden kontroll av din båt! Ett litet besvär i jämförelse med en omkullvält båt!