11. december 2023 · Kommentarer inaktiverade för Krossholmsåret 2023 · Categories: Information, Nyheter

Ytterligare ett år har snart flyttats från verkligheten till minnesbanken. Ett bra år för vår förening får man väl säga. All hantering av båtar, bryggor och ekonomi har genomförts utan missöden och med gott resultat. Trots ökande drifts- och räntekostnader har vi fortfarande en solid ekonomi och någon höjning av båtplatsavgifterna ser inte ut att behövas. I stället hoppas vi kunna öka amorteringstakten på vårt lån.

Årets underhållsarbete har innehållit förstärkningar av bryggor och deras förankring, uppgradering av belysningarna, fasadbyte på huset, installerad värmepump i klubbhuset mm. Vi fick en oväntad inspektion under våren av Göteborgs Miljöförvaltning och fick högsta betyg på vår miljöhantering. Så fortsätt att tänka på miljön i hanteringen av bottenfärg, oljehantering etc! Våra gruppvisa gemensamma arbetsdagar betyder mycket för att vi till låg kostnad kan hålla vår fina hamn i gott skick. Arbetsdagarna stärker dessutom trivseln och samarbetet båtgrannar emellan. Så glöm inte kolla din arbetsdag för nästa år – aktivitetslistan för år 2024 ligger redan på plats!

Utöver årets nio arbetsdagar har vi genomfört en sjösättningsdag 15/4 och två båtupptagningsdagar 30/9 och 28/10. Vi har haft fyra gemensamma medlemsmöten; årsmötet 1/3, vårfesten 26/5, kräftskivan 1/9 och glöggkvällen 7/12. Under året har tre andelsägarebyten gjorts. Styrelse och övriga funktionärer har bestått av samma personer som 2022, med undantag av Sven Gunnar Karlsson som avgått efter lång och trogen tjänst.

Hamnen är i gott skick. Vi byter succesivt ut äldre Y-bommar mot nya, oftast längre, eftersom båtarna i hamnen tenderar att öka i storlek. Vi är nu överens med vägföreningen om vår kranbils körning på vägen, således ingen tvist längre. Hamnen står väl rustad för nästa års verksamhet!

Sammantaget ett gott år för vår förening och vi ser fram mot ett lika gott år 2024. Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Comments closed.