Krossholmens Båtklubb

Krossholmens Båtklubb är en ideell förening som bildades 1979 för människor som gillar båtlivet, värnar om god miljö och sjösäkerhet samt vill ha en trygg plats för sina båtar. Föreningen äger en hamn med plats för ca 150 båtar där underhåll och skötsel i huvudsak sker genom ideellt arbete av medlemmarna!

Är du intresserad av båtplats i vår hamn? Kontakta vår hamnkapten Mats Björk på tel 0703-924 658. Ha tillhands uppgifter om din båt (båttyp, längd, bredd, djupgående). Välkommen!

375044_378692008905853_790572538_n           Krossholmens masttoppsmärke

Krossholmens Båtklubbs flagga och Krossholmens Båtklubbs masttoppsmärke

Besöksadress

Krossholmens Båtklubb
Lilla Krossholmsvägen 11
423 38 TORSLANDA:

Faktureringsadress
Krossholmens Båtklubb
c/o Tom Hall, Lgh 1502
Häradsgatan 29
431 42 MÖLNDAL

Vi föredrar epostfaktura till levfaktura@krossholmen.se

Styrelsen

Obs! I emailadresserna nedan är @ utbytt mot (a)!


Ordförande
Christian Carlén
Tel: 0706-094 165
E-mail: christiancarlen(a)hotmail.com

Hamnkapten
Mats Björk
Tel: 0703-924 658
E-mail: scannerzenon(a)gmail.com

Vice hamnkapten
Per Leffler
Tel: 0702-419 969
E-mail: per(a)horreds.se

Kassör
Tom Hall
Tel: 0708-125 528
E-mail: tom(a)goteb.org

Vice kassör
Lars Högblom
Tel: 0705-885 366
E-mail: larshogblom(a)telia.com

Sekreterare
Ingemar Sjöstedt
Tel: 0703-103 107
E-mail: ingemar.sjostedt(a)gmail.com

Arbetsgruppsledare
Håkan Janson
Tel: 0708-943 338
E-mail: h.janson(a)outlook.com

Registeransvarig
Hans Kolmodin
Tel: 0760-261 164
E-mail: register(a)krossholmen.se

Arbetsledare

Martin Malmström 0706-192 518
Eric Ejeskär 0733-850 265
Leif Thordenberg 0709-774 455
Niklas Åkerfeldt 0706-838 650
Pierre Janglind 0729-707009

Hemsidesansvarig

Ingemar Sjöstedt
Tel: 0703-103 107
E-mail: ingemar.sjostedt(a)gmail.com