Krossholmens Båtklubb

Krossholmens Båtklubb är en ideell förening som bildades 1979 för människor som gillar båtlivet, värnar om god miljö och sjösäkerhet samt vill ha en trygg plats för sina båtar. Föreningen äger en hamn med plats för ca 150 båtar där underhåll och skötsel i huvudsak sker genom ideellt arbete av medlemmarna!

375044_378692008905853_790572538_n           Krossholmens masttoppsmärke

Krossholmens Båtklubbs flagga och Krossholmens Båtklubbs masttoppsmärke

Besöksadress

Krossholmens Båtklubb
Lilla Krossholmsvägen 11
423 38 TORSLANDA:

Faktureringsadress
Krossholmens Båtklubb
c/o Netigrate AB
Ebbe Lieberathsgatan 18c
412 65 GÖTEBORG

Vi föredrar epostfaktura till levfaktura@krossholmen.se

Styrelsen 2018

Obs! I emailadresserna nedan är @ utbytt mot (a)!


Ordförande
Christian Carlén
Tel: 0706-094 165
E-mail: christiancarlen(a)hotmail.com

Hamnkapten
Mats Björk
Tel: 0703-924 658
E-mail: scannerzenon(a)gmail.com

Vice hamnkapten
Per Leffler
Tel: 0702-419 969
E-mail: per(a)horreds.se

Kassör
Tom Hall
Tel: 0708-125 528
E-mail: tom(a)goteb.org

Vice kassör
Lars Högblom
Tel: 0705-885 366
E-mail: larshogblom(a)telia.com

Sekreterare
Ingemar Sjöstedt
Tel: 0703-103 107
E-mail: ingemar.sjostedt(a)gmail.com

Arbetsgruppsledare
Anders Eliasson
Tel: 0706-642 164
E-mail: agneta-anders.eliasson(a)hotmail.com

Registeransvarig
Hans Kolmodin
Tel: 0760-261 164
E-mail: register(a)krossholmen.se

Arbetsledare

Martin Malmström 0706-192 518
Petter Backman 0701- 054 668
Sven Gunnar Karlsson 0706-475 747
Håkan Jansson 0708-943 338
Niklas Åkerfeldt 0706-838 650

Hemsidesansvarig

Ingemar Sjöstedt
Tel: 0703-103 107
E-mail: ingemar.sjostedt(a)gmail.com