Hej! Jag är intresserad av att köpa en andel i Krossholmen. Omgående beslut om någon vill sälja!

Rickard Svantesson, tel 0706-47 29 99

rickardcs@hotmail.com

Jag är intresserad av att köpa en andel i Krossholmens Båtklubb!

Bo Stahre, tel 0706-520338

Sätt ihop en annons och kontakta webmaster (ingemar.sjostedt@gmail.com) för ett införande på vår hemsida.