Jag är intresserad av att köpa en andel i Krossholmens Båtklubb!

Bo Stahre, tel 0706-520338

På vår årsstämma 1 mars 2023 väcktes frågan om vilka försäkringar som finns vid aktiviteter i vår hamn. Här kommer en kort sammanfattning om vad som gäller.

Klubbförsäkring: Krossholmens Båtklubb har genom att tillhöra SBU en Båtklubbförsäkring i försäkringsbolaget Svenska Sjö. Grundförsäkringen omfattar: egendom, styrelseansvar, ansvar vid lyft, olycksfall, extrakostnad, förmögenhetsbrott, rättsskydd, oljeskada, ansvar och hyresförlust. Försäkringen omfattar ej båtar. Vid olycksfall i samband med aktiviteter i hamnen omfattas alla medlemmar som finns registrerade. Detaljer framgår i försäkrings-bolagets hemsida: https://svenskasjo.se

Båtförsäkring: Varje båtägare med båt i vår hamn är skyldig att ha sin båt försäkrad. Det är alltid båtens försäkring som gäller i första hand vid inträffade skador. Svenska Sjö erbjuder rabatt för medlemmar i vår klubb.

Försäkring vid lyft: Vid klubbens sjö- och torrsättning anlitas extern hjälp med mobilkran. Vid själva lyftet gäller entreprenörens försäkring. Båtägarens har dock ansvar för var på båten lyftslinget skall placeras.

Sätt ihop en annons och kontakta webmaster (ingemar.sjostedt@gmail.com) för ett införande på vår hemsida.