Nu är årets båtplatser i hamnen fördelade och som vanligt så här tidigt på säsongen finns det fortfarande några få båtplatser kvar för uthyrning. Känner du någon som kanske söker en bra sommarplats för sin båt, så finns det ännu möjlighet att boka den i Krossholmen. Kontakta i så fall vår hamnkapten Mats Björk, tel 0703-924 658! Vänta inte, när vårsolen vaknat på riktigt kan det vara försent.

Krossholmens Båtklubbs årsstämma avhölls i Skutehagens skola i Torslanda den 1 mars med 33 andelsägare. Som vanligt ett snabbt och smidigt möte som endast förlängdes lite av fika och allmänt efterlängtat tjöt med båtgrannarna. Verksamhetsberättelse, räkenskaper och budget för 2023 godkändes och styrelsen fick som vanligt ansvarsfrihet. Föreningen har god ekonomi och en välskött hamn.

 Funktionärslistan ändrades på ett par punkter. Sven Gunnar Karlsson hade bett om att få avgå ur arbetsgruppen och ersattes av Leif Thordenberg. Stort tack Sven Gunnar för många års värdefulla funktionärsinsatser i klubben! Niklas Åkerfeldt och Håkan Janson bytte plats så att Håkan lämnar platsen i arbetsgruppen till Niklas och Håkan tar Niklas plats i styrelsen som arbetsgruppsledare. Cilla Johannisson valdes in i valkommittén – ett första viktigt steg för att få in fler kvinnor bland funktionärerna!

Nu väntar vårarbetet i hamnen och att ännu en gång få smeka (menar polera) båten innan säsongen börjar på allvar! Glöm inte att kolla årets aktiviteter på Aktivitetslistan! Välkomna till våren i Krossholmen!

Västkustens Båtförbund har ett samarbete med Sjösäkerhetsskolan på Öckerö. Tillsammans har man där anordnat en 1-dagskurs lördagen 1 april, där man får lära sig mycket bra saker om sjösäkerhet. Den är gratis för medlemmarna i Krossholmens Båtklubb. Anmälan och mer information om kursen får du av Birgitta Jacobsson på Västkustens Båtförbund, tel 0707-31 02 33. Ta tillfället i akt och anmäl dig om du är intresserad! Antalet platser är begränsat så vänta inte!

Dags igen för Krossholmens Båtklubbs Årsstämma. Som vanligt sker den på Skutehagens skola i Torslanda. Datum och tid är onsdagen 1 mars kl 18.30. Kallelse med dagordning och verksamhetsberättelse kommer per mejl till alla andelsägare i början på februari. Klubben bjuder som vanligt på fika! Välkomna!

Vi har upptäckt att många av de uppställda båtarna i Krossholmen har väldigt dåligt stöttning! Vissa stöttor har till och med släppt kontakten med båtskrovet! Orsaken är vindtryck och vibrationer som underminerar stöttornas markkontakt som därigenom tappar sitt stöd mot båten. Åk ut och gör regelbunden kontroll av din båt! Ett litet besvär i jämförelse med en omkullvält båt!

Så var det dags igen för en liten uppdatering av året som snart är slut. Under våren 2022 lättades det äntligen på Covid inskränkningarna och vi kunde genomföra årsstämman 3/3 med ett drygt 30-tal andelsägare fysiskt närvarande i Skutehagens skola. Som vanligt redovisades en god ekonomi samt valdes oförändrade funktionärer och avgifter. Våren blev fin och för första gången på många år kunde vi fira vårfesten utomhus 20/5. Nu med invigning av den nya altanen och nyinköpta trädgårdsmöbler, där även en grill installerats. Också höstfesten 26/8 kunde i år åtminstone startas utomhus, men avslutades inomhus i klubbhuset. Där avhölls också årets sista samling 30/11, arrangerad som en glöggkväll.

Nytt för året var att sjösättningen av samtliga båtar 23/4 för första gången genomfördes på en enda dag. Snabbt och smidigt och till lägre kostnad. Årets 10 arbetsdagar, fördelad 6 på våren och 4 på hösten, genomfördes som vanligt med gott humör av arbetslagen. Förutom det årliga arbetet och utbytet av bommarna, har under året bryggornas förankring förstärkts med nya tyngder och linor/kättingar. Till hjälp tillverkade vi en ny praktisk flotte. Hamnen är i verkligt gott skick tack vare vårt ständigt underhållande arbete. Båtupptagningarna genomfördes den 24/9 och 29/10 utan några problem.

Hamnen har under året varit fullbelagd och trots skenande ränte- och elkostnader har vi i stort kunnat hålla ekonomin inom budgeterade värden. Endast två andelsägarbyten har gjorts i år. Inga olyckor har rapporterats under året, men för eventuella framtida behov har vi nu installerat en hjärtstartare som sitter i klubbhuset. Således står hamnen väl rustade för det kommande verksamhetsåret. Vi i styrelsen önskar er alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Årets sista möte i Krossholmen blev en mysig glöggkväll med en massa nyttig information. Ulf Palm och Leif Thordenberg berättade om Kryssarklubbens utläggningar av bojar och öglor i vår härliga skärgård. Till doften av glögg och pepparkakor tipsades om många fina ankringsplatser som gjorts tillgängliga och bekväma för oss seglare. Många tips att ta med sig inför vårens seglingar!

Seglingssäsongen är över, hamnen är stängd och båtarna ligger i vintervila. Men vi krosshholmare är ju pigga och alerta! Så varför inte träffas en kväll i Krossholmens klubbhus och mingla lite om sommaräventyren och det senaste nyheterna? Leif Thordenberg och Ulf Palm har lovat att berätta om aktuella båtfrågor som även vi har nytta av att veta. Tag med lite egen glögg och pepparkakor så träffas vi i klubbhuset onsdagen 30 november kl 19.00 och får vi en trevlig kväll tillsammans! Hjärtligt välkomna!

Vilken tur vi hade med vädret den 20 maj! För första gången på många år kunde vi sitta utomhus och fira vårens ankomst! Den nya altanen fick en värdig invigning med ett 35-tal båtgrannar samlade till vårfest i en vindstilla kväll. Mycket snack och mycket skratt fram till midnatt för många. Nu startar sommaren på allvar!

Äntligen är pandemin på väg ut och sommaren på väg in! Arbetsdagarna i Krossholmen pågår och sjösättningen av båtarna blir i år lördagen 23 april, start kl 08.00. Observera att i år sjösätts alla båtar samma dag! Det innebär att vi måste jobba snabbt och effektivt. Så kom i tid, stanna kvar och hjälp dina båtgrannar så att alla hinner bli färdiga under dagen!

Sjösättningen delas upp i två grupper. Första gruppen startar kl 08.00 och den andra gruppen kl 11.00. Du kommer att få ett mejl med uppgift om i vilken grupp du ingår. Eftersom vi blir många, så har vi fått tillstånd att även använda den bilparkering som ligger utanför Volvo Pentas lokal. Obs! Ställ inte bilen längs Krossholmsvägen, det finns risk att du kan få parkeringsböter där. Parkering på Lilla Krossholmsvägen är begränsad på grund av att kranbilen behöver manövreringsutrymme.

Välkommen till våren!