Nu är seglingssäsongen tyvärr över för de flesta av oss! Dags att förbereda båtarna för vintervilan! Därefter blir det tid att ägna sig åt andra trevliga sysselsättningar och kanske planera för nästa års seglingar?

De två sista arbetsdagarna i Krossholmen, innan hamnen stänger, blir 7/11 och 8/11 med arbetslagen från båtägarna på bryggplatserna B 1 – B 15 respektive H 1 – H 9. Som vanligt stängs vattnet av i hamnens slangar den sista arbetsdagen 8/11! Försök göra städjobbet på båten innan dess! Och ta därefter gärna en koll på båtarna på land då och då. Det brukar alltid behövas en efterspänning av stöttorna efter ett tag, speciellt i början!

Sköt om er och ha en trevlig vintersäsong!

Första båtupptagningen blir lördagen 26/9 och andra båtupptagningen lördagen 24/10. Båda gångerna med start klockan 08.00. Kom i tid och hjälp varandra tills alla båtar står på land. I år blir första gången vi använder den nya terasserade planen där alla båtar kommer att stå på en plan yta. Således lättare och säkrare att stötta båtarna.

På grund av omständigheterna med Covid19 kommer föreningen liksom vid sjösättningarna inte heller denna gång att bjuda på korv och kaffe vid upptagningen. Tag med er egen dryck och förtäring så ni klarar hela arbetsdagen! Välkomna!

Nu har ombyggnaden av parkeringsplanen startat och beräknas vara klar den 18/9. Den tidigare stora sluttande planen kommer att delas in i två horisontella plan avskilda med en betongmur. Därigenom kommer alla upptagna båtar att kunna stå helt horisontalt och bli bättre stöttade.

Men det kan bli en lite stökig kommande vecka när arbetet pågår. Alla uppställda stöttor måste flyttas för att kunna jämna ut marken längst upp. Åk gärna ut och hjälp till med hanteringen av stöttorna! Framförallt ni som har hopkedjade stöttor måste låsa upp dessa! Även mastavtagningarna kan störas av arbetet på planen. Men hjälps vi åt och löser de eventuella problem som kan uppstå, så har vi snart en mycket bättre parkeringsplan.

För att få lite bättre ordning vid placeringen av master i mastskjulet har vi nu numrerat samtliga mastplatser. Vi vill att du noterar numret där du placerar din mast. Skriv sedan in ditt namn och tel.-nummer vid detta nummer på listan i klubbhuset. På så sätt får vi lättare att kontakta respektive mastägare om något fel uppstår eller om en korrigering måste göras. På sikt hoppas vi att den bättre överblicken skall leda till att mastskjulet utnyttjas effektivare och att alla kan få en egen plats för sin mast och inte behöver leta om man är sent ute.

Försök hitta en plats som längdmässigt ligger så nära din egen mastlängd som möjligt. Lägg kortare och lättare master högre upp på platser som är svåratillgängligare för längre och tyngre master. Bommar får inte läggas på de numrerade mastplatserna. Lägg/häng dem istället högst upp vid de kortare omärkta hyllorna. Märk din mast med namn och tel-nummer liksom tidigare!

Vattendjupet i Krossholmens hamn är vid normalvattenhöjd ca 2,3 meter på de flesta ställen. Vid in- eller utpasseringen vid D-bryggan finns emellertid en uppgrundning som ligger på ca 2,1 meters djup. Grundet ligger ca 6 meter rakt ut från den yttersta båten på D-bryggan. Djupgående båtar bör därför passera mellan aktern på yttersta båten vid D-bryggan och grundet 6 meter ut. Se kartan nedan.

Det är dags att lämna in önskemål om båtplats i vinter och kommande seglingssäsong 2021. Anmälningsblankett finns i klubbhuset, där det även finns en inlämningskorg. Anmälan kan även skickas in till hamnkapten Mats Björk, Fjällgatan 3 D, 413 17 Göteborg. Glöm inte skriva in ditt nummer på din bomtag! Anmälan skall vara inlämnad senast 13 september.

Med hänsyn till det rådande läget med coronavirusen måste vi tyvärr ställa in årets Höstfest. Tråkigt! Vi får trösta oss med att vi trots allt kan träffa varandra på sjön i våra båtar, som ju utgör en perfekt karantänsplats.

Genom hamnkapten Mats Björks biverkan har Krossholmens Båtklubb i år plötsligt bibringats en mängd nya sommargäster. Tyvärr dock inte ekonomiskt bidragsgivande. Som synes på bilagda foto har de bisatt sig på röda väggen strax innanför vägbommen. När vi tog kontakt med bidrottningen lät hon hälsa från sin make, Hans Majestät Honungen, att de påtagit sig ansvaret att bifrukta alla våra blommor i området och inte tänkte sticka någon annanstans. Det är naturligtvis en bisak, men visst vore det trevligt att kunna bifalla deras bigäran om bidrag till ett fortsatt bibehållet biende i Krossholmen!

Nu närmar vi oss årets höjdpunkt för båtfolket. Sommarsol med varma vindar, spännande seglingar till nya miljöer, möten med andra människor och naturupplevelser. Även om Corona pandemins regler har lagt en del begränsningar på hur vi får resa och träffas, så är vi båtägare ändå lyckligt lottade. Vi seglar omkring i vår egen lilla karantän och träffar andra i sin lilla karantän. På relingslists avstånd. Och naturen är vår vän och opåverkad av regler. Det är bara att njuta!

Krossholmen mår bra inför den kommande sommaren. Endast en handfull platser är kvar obelagda och ekonomin är stabil. Till hösten, innan båtupptagningarna, kommer vi att bygga om vår hamnplan. I stället för vårt nuvarande sluttande plan blir det två plana nivåer med en stödmur mellan. Innebär att båtarna kommer att stå stadigare och bättre organiserade. En del i processen med ständiga förbättringar!

Styrelsen önska alla en riktigt trevlig seglingssommar! Sköt om er!

Som alla säkert förstår, så kan vi tyvärr inte genomföra vår planerade Vårfest som tänkt. Myndigheternas rekommendationer och egen omsorg om vår hälsa, gör att vi ställer in vår trevliga tillställning i år. Vi får trösta oss med att båtlivet i övrigt i stort sett kan fortgå som vanligt. En frisk tillvaro utomhus med lagom distans till båtgrannar är bara hälsosamt! Vi får följa utvecklingen av Covid 19’s framfart och återkommer om hur vi gör med Höstfesten 28 augusti!

För de som är intresserade kan vi nämna att en del båtar i hamnen istället har planer på att segla till Hälsö den 15 maj. Detta som ett alternativ till Vårfesten. Häng gärna med och få en trevlig grillkväll med båtgrannarna hemifrån. Hälsö är en lite bortglömd men riktigt mysig hamn. Vädret bestämmer väl en del, men ta ett snack på bryggan hemma och kolla läget. Välkomna!

Tänk även på att Danmarkseglingar tills vidare är stängt för oss svenska seglare. För att kunna angöra danska hamnar krävs ett viktigt skäl och turistsegling är inte tillåten. Dansk sjöpolis kontrollerar både i hamnar och till sjöss.