Ytterligare ett år har snart flyttats från verkligheten till minnesbanken. Ett bra år för vår förening får man väl säga. All hantering av båtar, bryggor och ekonomi har genomförts utan missöden och med gott resultat. Trots ökande drifts- och räntekostnader har vi fortfarande en solid ekonomi och någon höjning av båtplatsavgifterna ser inte ut att behövas. I stället hoppas vi kunna öka amorteringstakten på vårt lån.

Årets underhållsarbete har innehållit förstärkningar av bryggor och deras förankring, uppgradering av belysningarna, fasadbyte på huset, installerad värmepump i klubbhuset mm. Vi fick en oväntad inspektion under våren av Göteborgs Miljöförvaltning och fick högsta betyg på vår miljöhantering. Så fortsätt att tänka på miljön i hanteringen av bottenfärg, oljehantering etc! Våra gruppvisa gemensamma arbetsdagar betyder mycket för att vi till låg kostnad kan hålla vår fina hamn i gott skick. Arbetsdagarna stärker dessutom trivseln och samarbetet båtgrannar emellan. Så glöm inte kolla din arbetsdag för nästa år – aktivitetslistan för år 2024 ligger redan på plats!

Utöver årets nio arbetsdagar har vi genomfört en sjösättningsdag 15/4 och två båtupptagningsdagar 30/9 och 28/10. Vi har haft fyra gemensamma medlemsmöten; årsmötet 1/3, vårfesten 26/5, kräftskivan 1/9 och glöggkvällen 7/12. Under året har tre andelsägarebyten gjorts. Styrelse och övriga funktionärer har bestått av samma personer som 2022, med undantag av Sven Gunnar Karlsson som avgått efter lång och trogen tjänst.

Hamnen är i gott skick. Vi byter succesivt ut äldre Y-bommar mot nya, oftast längre, eftersom båtarna i hamnen tenderar att öka i storlek. Vi är nu överens med vägföreningen om vår kranbils körning på vägen, således ingen tvist längre. Hamnen står väl rustad för nästa års verksamhet!

Sammantaget ett gott år för vår förening och vi ser fram mot ett lika gott år 2024. Styrelsen önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi träffas i klubbhuset vid 18.30 – tiden, tag med glögg av lämplig styrka så håller klubben med pepparkakor, en mysig miljö och trevliga båtgrannar.

I år kommer vi att få höra Carl Ljungberg berätta för oss om sin fascinerande rundsegling i år över Norge, Shetland, Orkneyöarna, Skottland och Hebriderna. Carl är just nu på långsegling neråt Europa, varför han kommer att höras och visa sina bilder över bredbandet (TEAMS).

För er som har svårt att komma ut till Krossholmen så går det även att se och lyssna på Carl över nätet på TEAMS. Information om hur man loggar in på TEAMS kommer att skickas ut till alla medlemmar per mejl inom kort.

Välkomna till en trevlig glöggkväll!

Västkustens Båtförbund har ett samarbete med Sjösäkerhetsskolan på Öckerö. Tillsammans har man där anordnat en 1-dagarskurs lördagen 18 november, där man får lära sig mycket bra saker om sjösäkerhet. Den är gratis för medlemmarna i Krossholmens Båtklubb. Anmälan och mer information om kursen får du av Birgitta Jacobsson på Västkustens Båtförbund, tel 0707-31 02 33. Ta tillfället i akt och anmäl dig till denna mycket uppskattade kurs! Antalet platser är begränsat så vänta inte!

Båtsäsongen 2023 börjar ta slut. Hösten brukar inledas med Krossholmens årliga höstfest, i år som kräftskiva den 1 september. Det blev ett prima och muntert gäng som fick en upprymd fest i klubbhuset och kvällen ville aldrig ta slut. Härligt, men visst märktes det att mörkret kom tidigare.

Nu väntar första båtupptagningen lördagen 30/9 och den sista upptagningen lördagen 28/10. Med start kl 08.00 båda dagarna samlas vi och stannar tills alla båtarna är uppe, nytvättade och stöttade för sin vintervila. Kom i god tid och ta del av dagens instruktioner inför lyften. Klubben bjuder som vanligt på korv och kaffe.

Därefter återstår två arbetsdagar för båtägarna på bryggplatserna B1 – B15 (lördagen 18/11) samt bryggplatserna B16 – B20 och H1 – H9 (lördagen 19/11). Hamnen kommer då att förberedas för vinterns påfrestningar – upplyftning bommar, avstängning vatten, städning av planen etc. Start kl 09.00! Kom i tid och hjälps åt. Ta med egen fika! Det kommer säkert att finnas tid för att tjöta lite med gubbarna också!.

Fredagskvällen 26 maj är det dags för Krossholmens Båtklubbs traditionella vårfest igen. Tag med egen mat och dryck så samlas vi vid 18.30 tiden och hjälps åt med dukningen. Utomhus på den nya altanen om vädret tillåter, annars i klubbhuset Tag gärna med era vänner, det finns plats för alla. Klubben bjuder på drink i starten och gott humör har vi ju själva! Välkomna till en trevlig kväll med båtgrannar och vänner!

Under våren brukar vi ha några lediga båtplatser kvar i Krossholmens Båtklubb för uthyrning under hela året. Vi har en verkligt fin hamn, nära öarna och väl skyddad för väder och vind. Vi har en stark gemytlig samverkan mellan medlemmarna, inte minst beroende på att alla har en gemensam arbetsdag med sina båtgrannar en dag om året. Varför inte komma ut och ta en titt på en av Göteborgs absolut bästa hamnar? Årets avgifter för sommarhyrare är en grundavgift på 5000 kr + 119 kr/kvm (båtens längd x bredd i meter). I priset ingår el, vatten, parkeringsplats, trevligt klubbhus, toaletter och dusch och många roliga och hjälpsamma båtgrannar. Välkommen!

Sjösättning på gång! Lördagen 15 april sjösätts alla båtarna som ligger på Krossholmens Båtklubbs parkeringsplan. Samtliga båtägare samlas kl 08.00 för genomgång och en kvart senare startar lyften ner i havet. För en snabb och smidig arbetsdag gäller att alla hjälper varandra med bortflyttning av stöttor, stegar etc. Klubben bjuder som vanligt på korv och kaffe. Välkomna!

Krossholmens Båtklubbs årsstämma avhölls i Skutehagens skola i Torslanda den 1 mars med 33 andelsägare. Som vanligt ett snabbt och smidigt möte som endast förlängdes lite av fika och allmänt efterlängtat tjöt med båtgrannarna. Verksamhetsberättelse, räkenskaper och budget för 2023 godkändes och styrelsen fick som vanligt ansvarsfrihet. Föreningen har god ekonomi och en välskött hamn.

 Funktionärslistan ändrades på ett par punkter. Sven Gunnar Karlsson hade bett om att få avgå ur arbetsgruppen och ersattes av Leif Thordenberg. Stort tack Sven Gunnar för många års värdefulla funktionärsinsatser i klubben! Niklas Åkerfeldt och Håkan Janson bytte plats så att Håkan lämnar platsen i arbetsgruppen till Niklas och Håkan tar Niklas plats i styrelsen som arbetsgruppsledare. Cilla Johannisson valdes in i valkommittén – ett första viktigt steg för att få in fler kvinnor bland funktionärerna! Protokoll från årssstämman hänger i klubbhuset i Krossholmen.

Nu väntar vårarbetet i hamnen och att ännu en gång få smeka (menar polera) båten innan säsongen börjar på allvar! Glöm inte att kolla årets aktiviteter på Aktivitetslistan! Välkomna till våren i Krossholmen!

Västkustens Båtförbund har ett samarbete med Sjösäkerhetsskolan på Öckerö. Tillsammans har man där anordnat en 1-dagskurs lördagen 1 april, där man får lära sig mycket bra saker om sjösäkerhet. Den är gratis för medlemmarna i Krossholmens Båtklubb. Anmälan och mer information om kursen får du av Birgitta Jacobsson på Västkustens Båtförbund, tel 0707-31 02 33. Ta tillfället i akt och anmäl dig om du är intresserad! Antalet platser är begränsat så vänta inte!

Dags igen för Krossholmens Båtklubbs Årsstämma. Som vanligt sker den på Skutehagens skola i Torslanda. Datum och tid är onsdagen 1 mars kl 18.30. Kallelse med dagordning och verksamhetsberättelse kommer per mejl till alla andelsägare i början på februari. Klubben bjuder som vanligt på fika! Välkomna!