För att få lite bättre ordning vid placeringen av master i mastskjulet har vi nu numrerat samtliga mastplatser. Vi vill att du noterar numret där du placerar din mast. Skriv sedan in ditt namn och tel.-nummer vid detta nummer på listan i klubbhuset. På så sätt får vi lättare att kontakta respektive mastägare om något fel uppstår eller om en korrigering måste göras. På sikt hoppas vi att den bättre överblicken skall leda till att mastskjulet utnyttjas effektivare och att alla kan få en egen plats för sin mast och inte behöver leta om man är sent ute.

Försök hitta en plats som längdmässigt ligger så nära din egen mastlängd som möjligt. Lägg kortare och lättare master högre upp på platser som är svåratillgängligare för längre och tyngre master. Bommar får inte läggas på de numrerade mastplatserna. Lägg/häng dem istället högst upp vid de kortare omärkta hyllorna. Märk din mast med namn och tel-nummer liksom tidigare!

Vattendjupet i Krossholmens hamn är vid normalvattenhöjd ca 2,3 meter på de flesta ställen. Vid in- eller utpasseringen vid D-bryggan finns emellertid en uppgrundning som ligger på ca 2,1 meters djup. Grundet ligger ca 6 meter rakt ut från den yttersta båten på D-bryggan. Djupgående båtar bör därför passera mellan aktern på yttersta båten vid D-bryggan och grundet 6 meter ut. Se kartan nedan.

Det är dags att lämna in önskemål om båtplats i vinter och kommande seglingssäsong 2021. Anmälningsblankett finns i klubbhuset, där det även finns en inlämningskorg. Anmälan kan även skickas in till hamnkapten Mats Björk, Fjällgatan 3 D, 413 17 Göteborg. Glöm inte skriva in ditt nummer på din bomtag! Anmälan skall vara inlämnad senast 13 september.

Med hänsyn till det rådande läget med coronavirusen måste vi tyvärr ställa in årets Höstfest. Tråkigt! Vi får trösta oss med att vi trots allt kan träffa varandra på sjön i våra båtar, som ju utgör en perfekt karantänsplats.

Genom hamnkapten Mats Björks biverkan har Krossholmens Båtklubb i år plötsligt bibringats en mängd nya sommargäster. Tyvärr dock inte ekonomiskt bidragsgivande. Som synes på bilagda foto har de bisatt sig på röda väggen strax innanför vägbommen. När vi tog kontakt med bidrottningen lät hon hälsa från sin make, Hans Majestät Honungen, att de påtagit sig ansvaret att bifrukta alla våra blommor i området och inte tänkte sticka någon annanstans. Det är naturligtvis en bisak, men visst vore det trevligt att kunna bifalla deras bigäran om bidrag till ett fortsatt bibehållet biende i Krossholmen!

Nu närmar vi oss årets höjdpunkt för båtfolket. Sommarsol med varma vindar, spännande seglingar till nya miljöer, möten med andra människor och naturupplevelser. Även om Corona pandemins regler har lagt en del begränsningar på hur vi får resa och träffas, så är vi båtägare ändå lyckligt lottade. Vi seglar omkring i vår egen lilla karantän och träffar andra i sin lilla karantän. På relingslists avstånd. Och naturen är vår vän och opåverkad av regler. Det är bara att njuta!

Krossholmen mår bra inför den kommande sommaren. Endast en handfull platser är kvar obelagda och ekonomin är stabil. Till hösten, innan båtupptagningarna, kommer vi att bygga om vår hamnplan. I stället för vårt nuvarande sluttande plan blir det två plana nivåer med en stödmur mellan. Innebär att båtarna kommer att stå stadigare och bättre organiserade. En del i processen med ständiga förbättringar!

Styrelsen önska alla en riktigt trevlig seglingssommar! Sköt om er!

Som alla säkert förstår, så kan vi tyvärr inte genomföra vår planerade Vårfest som tänkt. Myndigheternas rekommendationer och egen omsorg om vår hälsa, gör att vi ställer in vår trevliga tillställning i år. Vi får trösta oss med att båtlivet i övrigt i stort sett kan fortgå som vanligt. En frisk tillvaro utomhus med lagom distans till båtgrannar är bara hälsosamt! Vi får följa utvecklingen av Covid 19’s framfart och återkommer om hur vi gör med Höstfesten 28 augusti!

För de som är intresserade kan vi nämna att en del båtar i hamnen istället har planer på att segla till Hälsö den 15 maj. Detta som ett alternativ till Vårfesten. Häng gärna med och få en trevlig grillkväll med båtgrannarna hemifrån. Hälsö är en lite bortglömd men riktigt mysig hamn. Vädret bestämmer väl en del, men ta ett snack på bryggan hemma och kolla läget. Välkomna!

Tänk även på att Danmarkseglingar tills vidare är stängt för oss svenska seglare. För att kunna angöra danska hamnar krävs ett viktigt skäl och turistsegling är inte tillåten. Dansk sjöpolis kontrollerar både i hamnar och till sjöss.

Den andra sjösättningen 2020 genomförs lördagen 9 maj med start kl 07.30. Alla bör vara på plats från början och alla hjälps åt! Våra parkeringsplatser kommer att bli begränsade så använd även parkeringsplatsen vid Volvo Penta. Som vanligt tänk på följande:

  1. Vi har tunga lyft, gå ej under hängande last!
  2. Vid olycka så finns 1a förband mm i klubbhuset, möt blåljus vid korsningen och visa in.
  3. Förbered din båt med minst två långa linor.
  4. Det är inte tillåtet att måla med bottenfärg samma dag som lyft, detta för att undvika färg på banden (undantag båtar med centrumlyft ).
  5. Vid lyft skall vi ha en person vid varje stötta. När kranen lyft ca 1/3 av båtvikten och efter klartecken från arbetsledaren, så skruvar vi ner och tar undan stöttan.
  6. När båten kommit i sjön så skall båtägaren kontrollera att båten ej läcker, därefter så bärs stöttor bort och pallvirke bortplockas.
  7. Varje båtägare städar upp på sin plats vid behov.
  8. Först när kranen lämnat planen får masterna plockas fram av de som vill masta på direkt. Men låt inte masten ligga kvar och spärra för andra!

På grund av omständigheterna med Covid19 kommer föreningen inte att bjuda på korv och kaffe denna gång. Tag med er egen dryck och förtäring så ni klarar hela arbetsdagen! Välkomna!

Mycket händer i vår omgivning nu med Coronavirusets spridning i Sverige. Förutom risken för insjuknande och karantänkrav kommer andra samhällsförändringar som påverkar våra dagliga rutiner. Detta kan också påverka våra sjösättningar 4 april och 9 maj. Ser du att det kan uppstå sådana problem för dig vid dessa tillfällen, så kontakta så tidigt som möjligt vår hamnkapten Mats Björk 0703-924 658 eller Sven Gunnar Karlsson 0706-457 747. Försök i första hand lösa förhinder med sjösättningen med hjälp av vänner eller släkt. Går inte detta måste du ge mandat åt föreningen att flytta din båt så den inte blockerar för andras sjösättningar. Vi får hoppas att problemen inte blir så stora som många befarar, men det är bättre att tänka igenom det värsta nu och vara preparerad, än att stå handfallen om det inträffar!

Krossholmens Båtklubbs årsstämma 2020 avhölls den 5 mars i Skutehagens skola i Torslanda. Det blev en trevlig kväll med 26 deltagare och inleddes med fika och föredrag av Lennart Lindorsson från Svenska Sjö, försäkringsbolaget som ägs och drivs av Sveriges organiserade båtägare, dvs oss bland andra. Kolla dem, bra försäkringar till bra priser!

Som framgått av den utskickade verksamhetsberättelsen blev 2019 som vanligt ett bra år med sedvanligt underhåll av vår hamn, bra ekonomi och god stämning på bryggorna. Årsstämman flöt på i bra tempo och ingenting hakade upp sig. Balansräkningen visade tillgångar på ca 5,4 Mkr och föreningen omsatte drygt 0,8 Mkr och visade en vinst på 4 tkr. Inga avgiftsändringar behöver vidtas för 2020, således gäller samma avgifter 2020 som 2019. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och omvaldes enhälligt tillsammans med alla övriga funktionärer. Protokollet från årsstämman kommer att hängas upp på anslagstavlan i klubbhuset.

I klubbhuset finns också anslaget vilka båtar som ligger på vilka platser. Inga större förändringar, men ta en titt för säkerhets skull. Arbetsdagarna och indelningen i arbetslag 2020 ligger på Aktivitetsplanen här på hemsidan. Kolla gärna någon vecka innan det är din tur, det kan uppstå ändringar! Skriv även upp datum för våra trevliga fester, den första blir vårfesten fredagskvällen 15 maj!

PS! Vi har några lediga båtplatser kvar i hamnen för 2020. Tipsa gärna intresserade bekanta!