03. april 2023 · Kommentarer inaktiverade för Lite information om försäkringar · Categories: Information

På vår årsstämma 1 mars 2023 väcktes frågan om vilka försäkringar som finns vid aktiviteter i vår hamn. Här kommer en kort sammanfattning om vad som gäller.

Klubbförsäkring: Krossholmens Båtklubb har genom att tillhöra SBU en Båtklubbförsäkring i försäkringsbolaget Svenska Sjö. Grundförsäkringen omfattar: egendom, styrelseansvar, ansvar vid lyft, olycksfall, extrakostnad, förmögenhetsbrott, rättsskydd, oljeskada, ansvar och hyresförlust. Försäkringen omfattar ej båtar. Vid olycksfall i samband med aktiviteter i hamnen omfattas alla medlemmar som finns registrerade. Detaljer framgår i försäkrings-bolagets hemsida: https://svenskasjo.se

Båtförsäkring: Varje båtägare med båt i vår hamn är skyldig att ha sin båt försäkrad. Det är alltid båtens försäkring som gäller i första hand vid inträffade skador. Svenska Sjö erbjuder rabatt för medlemmar i vår klubb.

Försäkring vid lyft: Vid klubbens sjö- och torrsättning anlitas extern hjälp med mobilkran. Vid själva lyftet gäller entreprenörens försäkring. Båtägarens har dock ansvar för var på båten lyftslinget skall placeras.

Comments closed.