I Sverige har under året införts regler (“Dataskyddsförordningen”) om hur personuppgifter skall hanteras. Krossholmens Båtklubb har därför upprättat en personuppgiftspolicy som visar hur föreningen uppfyller sina skyldigheter enligt dessa krav. Denna policy finns nu införd under “Ordningsregler” och har följande innehåll:

Information om personuppgiftsbehandling –  medlemmar

Krossholmens Båtklubb behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Krossholmens Båtklubb är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Krossholmens Båtklubb genom att kontakta oss på register@krossholmen.se  Medlemskapet i Krossholmens Båtklubb är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter, men Krossholmens Båtklubb behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsstatus, namn, adress, e-postadress och telefonnummer, bomtagg samt uppgifter om din båt, som storlek, typ och vilket försäkringsbolag båten är försäkrad. Ditt personnummer ingår inte i registret. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i klubben är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Krossholmens Båtklubb har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Registret användes i huvudsak som underlag för fakturering av medlems- och båtplatsavgifter till klubben. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Krossholmens Båtklubbs IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer klubben samarbetar med för nödvändig behandling för klubbens räkning. Dina kontaktuppgifter delas med partnerorganisationer som Västkustens Båtförbund och Svenska Båtunionen. Vi lämnar dina adressuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Krossholmens Båtklubb behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Krossholmens Båtklubb kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade. Du kan alltid komma i kontakt med Krossholmens Båtklubb genom att kontakta oss på register@krossholmen.se.

 

Årets fantastiska seglingssommar fortsätter ett tag till! Härligt! Vid 19-tiden fredagskvällen 31 augusti bjuds vi traditionsenligt på en välkomstdrink i Krossholmens klubbhus. Tag med egen matkorg och dryck så får du en trevlig kväll med båtgrannarna. Du får gärna ta med egna vänner också. Kommer du lite tidigare så kan vi hjälpas åt att duka fint i klubbhuset! Välkomna!

Glöm inte bort att kolla på vår annonssida! Just nu finns en andel i Krossholmen och en Scanner 391 till salu.

Föreningen kommer att göra en upprensning av vårt område inklusive mastskjul och skogsbryn. Allt omärkt material kommer att tas bort. Det gäller grejor i mastskjulet såväl som fiskburar, jollar och annat material. Så har du grejor som du vill behålla, märk dem tydligt med namn och telefonnummer! Vi vill att vår förening skall ha ordning och reda inom vårt område!

Sommaren startade tidigt i år! Bättre inledning får man leta efter. Krossholmens Båtklubb har fortfarande en handfull lediga båtplatser vid sina bryggor. Känner du någon som letar båtplats så tipsa dem om en av västkustens bästa hamnar, väl skyddad, lättillgänglig och tätt intill skärgården. Gå in på vår hemsida www.krossholmen.se, där finns information om hamnen, vår verksamhet och alla kontaktuppgifter. Välkomna!

Tyvärr händer det allt oftare att våra sopkontainrar blir bräddfulla. Detta trots att vi har en ganska frekvent tömning. Vi misstänker, och har även bevis för, att andra än medlemmarna i vår hamn använder kärlen för sina sopor. Ser du att sådant sker så påtala för vederbörande att det inte är tillåtet. Tänk även på att packa ihop emballage och liknande så att det inte tar onödigt stor plats i kontainern. Hjälps vi åt så minskar problemet!

Varmt välkomna på vårfest nu på Fredag den 1:a Juni. Som vanligt tar alla med det de önskar äta och dricka samt ett gott humör!

Från Polisen har vi fått information  om stölder som ägt rum på Öckerö och Hönö de senaste dagarna. I två omgångar har sammanlagt 5 motorer stulits. Polisen misstänker att det rör sig om en utländsk liga som passar på nu när båtarna nyligen försetts med sina motorer och skall eller har sjösatts. Så säkra era motorer och var uppmärksam på främmande personer som ser ut att rekognosera i vårt område. Polisen är tacksam för tips om iakttagelser, bilnummer etc. Ring 112 i akut läge, annars “kalla tips” till 114 14.

Första sjösättningen gick smidigt och bra med ett rekordstort antal båtar i sjön! Nu startar vi ombyggnaden av G-brygggan. Nya stöd, nya plankor och nya el/vattenstolpar. Arbetet pågår till nästa sjösättning den 19 maj. Ytterligare 6 arbetsdagar således för våra arbetslag innan bryggan blir klar. Kolla ditt deltagande och hör av dig till arbetsledaren om du fått förhinder och vill byta dag. Listan med arbetsdagar ligger under “Arbetsplan”.

Vi hade tur med vädret 14 maj 2018.                      Niklas och Per, två av nya brygga G’s skapare.

Det blev en kall vår och svårt att hinna med vårarbetet på våra båtar. Styrelsen har därför beslutat att senarelägga första sjösättningen en vecka, från lördagen 7 april till lördagen 14 april. Arbetsdagarna förblir oförändrade frånsett arbetsdagen lördagen 14 april som flyttas till söndagen 15 april. Den ändrade arbetsplanen ser du under rubriken Arbetsplan. Kom i god tid till din arbetsdag och sjösättning!