Fredagskvällen 24 maj hälsar vi sommaren välkommen med vår traditionella vårfest i Krossholmens Klubbhus. Kom och hälsa på gamla och nya bryggrannar och ha en trevlig kväll. Tag med valfri mat och dryck, även egna vänner är välkomna, så dukar vi gemensamt i klubbhuset vid 18-tiden.

Klubben bjuder på välkomstdrink och lite tilltugg som starter för en trevlig kväll! Samtidigt kommer Ulla och Ingemar på Cocktail att visa lite bilder och berätta om sin segling i Karibien åren 1999 – 2004. Så kom i tid! VÄLKOMNA!

Tyvärr har det visat sig att våra sopkärl i Krossholmen utnyttjas av fler än våra medlemmar. Detta har inneburet att de blir fulla i förtid. För att undvika detta har vi nu försett sopkärlen med hänglås, som bara kan öppnas av medlemmarna. Använd samma nyckel som går till klubbhuset och toaletter för att låsa upp sopkärlen. Glöm inte att låsa efter er!

Så var det dags igen! Lördagen 6 april med start kl 08.00 lyfter vi i årets första omgång båtar i Krossholmen. Du som planerat att sjösätta, kom i god tid och ge en hjälpande hand till dina båtgrannar! Glöm inte bort att plocka bort och märka upp vinterns stöttningsgrejor samt städa upp på platsen efteråt. Klubben bjuder som vanligt på korv och kaffe i pausen. Välkomna!

Den andra sjösättning i Krossholmen blir lördagen 18 maj kl 08.00.

Vid föreningens årsstämma 7 mars 2019 beslöts två förändringar i avgiftsberäkningen för 2019.

  • Båtplatsavgiften (Bryggplats) höjs till 118,75 kr/kvm inkl moms.
  • Avgiften för vinterplats på land höjs till 87,5 kr/kvm inkl moms.

För båtar som ligger kvar i vattnet vid bryggan under vintersäsongen 2019 – 2020 gäller följande priser enligt nytt styrelsebeslut:

Bryggkostnad: 62,50  kr/kvm (båtlängd x båtbredd)

Elkostnad för båtar i vattnet under vintern 2020: Individuellt uppmätt ström x föreningens elkostnad kr/kwh plus 15 %. (Nedan angivna elkostnad gällde för 2019 och gäller således inte för vintersäsongen 2019-2020)

AvgiftPris
Medlemsavgift (betalas av alla, även andelsägare utan båt i hamnen)625 kr/år
Grundavgift för bryggplats, sommarhyrare 3 125 kr
Bryggplats, båtens mått l x b x 118,75 kr/m²
Båtlyft med inhyrd mobilkran1 250 kr per lyft
Vinterupplagd båt l x b x 87,5 kr/m²
Elförbrukning vinter i sjön (max 500 W)1 875 kr / vinter
Elförbrukning vinter i sjön (max 2000 W2 500 kr/mån
Mastförvaring utan vinterupplagd båt375 kr
Privat sjösättning/upptagning i hamnen 375 kr
Gästplats sommar 50 kr/dygn
Utebliven arbetsdag (både andelsägare och sommarhyrare) 1000 kr

I dagarna skickas kallelse till Årsmöte 2019 ut till alla andelsägare i Krossholmens Båtklubb. Årsmötet äger rum torsdagen 7 mars kl 18.30 i Skutehagens Skola i Torslanda. I kallelsen bifogas dagordning och Verksamhetsberättelse för 2018. Föreningen bjuder på fika under kvällen. Välkomna!

Året 2018 kommer man som båtägare att minnas som den bästa båtsommaren på väldigt länge. Från maj till augusti avlöste högtrycken varandra, sol och värme dominerade tillvaron och båtlivet kulminerade.

Men det var inte enbart båtnjutningar under sommaren. I Krossholmen gjordes under våren en stor arbetsinsats med renoveringen av G-bryggan. Den gamla revs och en ny brygga med bättre stöd och ny beläggning installerades. Nya elstolpar och dragningar av vatten och el byggdes in i konstruktionen. Tack vare bra planering, extra arbetsdagar och att alla ställde upp, blev resultatet väldigt bra.

Under året undersöktes möjligheterna att förbättra vår framtida vattenförsörjning. Som bekant kopplar vi under sommarhalvåret in kommunalt vatten. Inför vintern måste vi fylla upp en vattenreserv i tanken vid mastskjulet. Denna tank börjar nu bli riktigt dålig och en ny lösning måste hittas. Vi har under året renoverat upp vår gamla brunn uppe vid huset och förser den till våren med ett litet reningsverk. Fungerar allt som planerat kommer vi därefter ha tillgång till eget vatten året runt. Vilken kapacitet brunnen har får framtiden visa.

Andra händelser under året var att kostnaden för arrendet av en del områden, som vi hyr av Göteborg Stads Park&Naturförvaltning, kraftigt höjdes. Inte mycket att göra – att vi sköter området exemplariskt miljömässigt blidkar inte kommunens kassörer. Andra kostnader som ökat kraftigt under året är vår försörjningen av el, vatten och renhållning.

Inför 2019 har vi en del arbete inplanerat. Klubbhuset behöver en uppfräschning både in- och utvändigt, bl.a. nytt golv. Lyckas vi med vattenförsörjningen blir det nya vattenledningar, vattentanken kan rivas och mastskjulet förlängas. Vågbrytaren som skyddar A-bryggan behöver förstärkas. Så visst det finns det projekt även utanför det normala underhållet.

Föreningen har god ekonomi, men en viss justering av våra avgifter kan bli nödvändiga för 2019. Men hjälps vi åt, framförallt ställer upp på våra arbetsdagar, så håller vi ekonomin på rätt nivå och kan fortsätta utveckla vår hamn.

Kom gärna till vårt årsmöte på Skuthagens skola torsdagen 7 mars kl 18.30 så får du höra mer och komma med idéer och frågor.

Glöm inte kolla vår annonssida! Just nu finns det ägarandelar i hamnen till salu!

Lördagen 27 oktober kl 08.00 samlas vi för årets sista lyft av båtar till vintervilan. Kom senast kl 08 så hjälps vi åt med lyft, avtvättning och stöttning av varandras båtar. Det blir lite färre båtar än vanligt denna gång, så förhoppningsvis kommer det att gå fort. Klubben bjuder som vanligt på korv och fika på förmiddagen. Glöm inte att märka din båtställning och mast med namn och telefonnummer, Bra att kunna bli uppringd om något skulle hända under vintern! Välkomna!

Lördagen 29 september kl 08.00 samlas de 19 båtägare som skall lyfta upp sina båtar på land i första lyftomgången. En preliminär plan över vinterplats, och därigenom tidsordningen, sitter i klubbhuset. Men oavsett tidsordning bör alla infinna sig kl 08 för att hjälpa till med lyft, avtvättning och stöttning av båtarna. Hjälps alla åt går arbetet fortare och säkrare. Klubben bjuder som vanligt på korv och fika på förmiddagen. Nästa upptagning blir lördagen den 27 oktober, Välkomna!

I Sverige har under året införts regler (“Dataskyddsförordningen”) om hur personuppgifter skall hanteras. Krossholmens Båtklubb har därför upprättat en personuppgiftspolicy som visar hur föreningen uppfyller sina skyldigheter enligt dessa krav. Denna policy finns nu införd under “Ordningsregler” och har följande innehåll:

Information om personuppgiftsbehandling –  medlemmar

Krossholmens Båtklubb behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Krossholmens Båtklubb är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Krossholmens Båtklubb genom att kontakta oss på register@krossholmen.se  Medlemskapet i Krossholmens Båtklubb är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter, men Krossholmens Båtklubb behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsstatus, namn, adress, e-postadress och telefonnummer, bomtagg samt uppgifter om din båt, som storlek, typ och vilket försäkringsbolag båten är försäkrad. Ditt personnummer ingår inte i registret. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i klubben är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Krossholmens Båtklubb har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Registret användes i huvudsak som underlag för fakturering av medlems- och båtplatsavgifter till klubben. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Krossholmens Båtklubbs IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer klubben samarbetar med för nödvändig behandling för klubbens räkning. Dina kontaktuppgifter delas med partnerorganisationer som Västkustens Båtförbund och Svenska Båtunionen. Vi lämnar dina adressuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Krossholmens Båtklubb behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Krossholmens Båtklubb kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade. Du kan alltid komma i kontakt med Krossholmens Båtklubb genom att kontakta oss på register@krossholmen.se.