Den andra sjösättningen 2020 genomförs lördagen 9 maj med start kl 07.30. Alla bör vara på plats från början och alla hjälps åt! Våra parkeringsplatser kommer att bli begränsade så använd även parkeringsplatsen vid Volvo Penta. Som vanligt tänk på följande:

  1. Vi har tunga lyft, gå ej under hängande last!
  2. Vid olycka så finns 1a förband mm i klubbhuset, möt blåljus vid korsningen och visa in.
  3. Förbered din båt med minst två långa linor.
  4. Det är inte tillåtet att måla med bottenfärg samma dag som lyft, detta för att undvika färg på banden (undantag båtar med centrumlyft ).
  5. Vid lyft skall vi ha en person vid varje stötta. När kranen lyft ca 1/3 av båtvikten och efter klartecken från arbetsledaren, så skruvar vi ner och tar undan stöttan.
  6. När båten kommit i sjön så skall båtägaren kontrollera att båten ej läcker, därefter så bärs stöttor bort och pallvirke bortplockas.
  7. Varje båtägare städar upp på sin plats vid behov.
  8. Först när kranen lämnat planen får masterna plockas fram av de som vill masta på direkt. Men låt inte masten ligga kvar och spärra för andra!

På grund av omständigheterna med Covid19 kommer föreningen inte att bjuda på korv och kaffe denna gång. Tag med er egen dryck och förtäring så ni klarar hela arbetsdagen! Välkomna!

Mycket händer i vår omgivning nu med Coronavirusets spridning i Sverige. Förutom risken för insjuknande och karantänkrav kommer andra samhällsförändringar som påverkar våra dagliga rutiner. Detta kan också påverka våra sjösättningar 4 april och 9 maj. Ser du att det kan uppstå sådana problem för dig vid dessa tillfällen, så kontakta så tidigt som möjligt vår hamnkapten Mats Björk 0703-924 658 eller Sven Gunnar Karlsson 0706-457 747. Försök i första hand lösa förhinder med sjösättningen med hjälp av vänner eller släkt. Går inte detta måste du ge mandat åt föreningen att flytta din båt så den inte blockerar för andras sjösättningar. Vi får hoppas att problemen inte blir så stora som många befarar, men det är bättre att tänka igenom det värsta nu och vara preparerad, än att stå handfallen om det inträffar!

Krossholmens Båtklubbs årsstämma 2020 avhölls den 5 mars i Skutehagens skola i Torslanda. Det blev en trevlig kväll med 26 deltagare och inleddes med fika och föredrag av Lennart Lindorsson från Svenska Sjö, försäkringsbolaget som ägs och drivs av Sveriges organiserade båtägare, dvs oss bland andra. Kolla dem, bra försäkringar till bra priser!

Som framgått av den utskickade verksamhetsberättelsen blev 2019 som vanligt ett bra år med sedvanligt underhåll av vår hamn, bra ekonomi och god stämning på bryggorna. Årsstämman flöt på i bra tempo och ingenting hakade upp sig. Balansräkningen visade tillgångar på ca 5,4 Mkr och föreningen omsatte drygt 0,8 Mkr och visade en vinst på 4 tkr. Inga avgiftsändringar behöver vidtas för 2020, således gäller samma avgifter 2020 som 2019. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och omvaldes enhälligt tillsammans med alla övriga funktionärer. Protokollet från årsstämman kommer att hängas upp på anslagstavlan i klubbhuset.

I klubbhuset finns också anslaget vilka båtar som ligger på vilka platser. Inga större förändringar, men ta en titt för säkerhets skull. Arbetsdagarna och indelningen i arbetslag 2020 ligger på Aktivitetsplanen här på hemsidan. Kolla gärna någon vecka innan det är din tur, det kan uppstå ändringar! Skriv även upp datum för våra trevliga fester, den första blir vårfesten fredagskvällen 15 maj!

PS! Vi har några lediga båtplatser kvar i hamnen för 2020. Tipsa gärna intresserade bekanta!

Båtplatserna i Krossholmen fördelas i början på varje år. Vi brukar ha några lediga båtplatser kvar att hyra ut för intresserade båtägare när detta genomförts. Kontakta vår hamnkapten Mats Björk på email scannerzenon@gmail.com eller tel 0703-924 658.

Hyrespriset 2020 baseras på båtstorlek (LängdxBredd x 118,75 kr/kvm) + en grundavgift på 3750 kr. Då ingår parkering, el, vatten, tillgång till klubbhus med pentry, dusch och toaletter. Och en massa goa båtgrannar! För de som inte varit här tidigare, ta en tur ut till Torslanda och titta på förmodligen Göteborgs bästa nöjesbåtshamn!

Krossholmens Båtklubbs årsmöte 2020 avhålls liksom tidigare i Skutehagens skola i Torslanda och startar kl 18.30 den 5 mars 2020. Till mötet har vi bjudit in Lennart Lindorsson från Svenska Sjö som kommer att att informera oss om båtförsäkringar och sammanhängande frågor. En kallelse med dagordniing och verksamhetsberättelsen för 2019 kommer att mejlas ut till alla andelsägare inom kort.

Kom med och ta del av klubbens verksamhet 2019 och kommande planer. Föreningen bjuder på fika under kvällen! Välkomna!


Då har vi lämnat år 2019 bakom oss! Vädermässigt kanske inte det bästa seglingsåret, men OK ändå. Faktiskt genomsnittligt några grader varmare än normalt, men ganska blött och solfattigt. I Krossholmen rullade allt på som vanligt. Underhållet av hamnen genomfördes under 8 arbetsdagar och liksom sjösättningar och upptagningar fungerade allt problemfritt. Klubbhusets golv började svikta och byttes ut mot ett nytt stabilt furugolv. Även vågbrytaren visade ålderdomstecken och på hösten installerade vi 4 nya stockpaket för att bibehålla vårt vågskydd. Våra sociala tillställningar, vårfest, höstfest och nya glöggkvällen i december, blev lyckade tillställningar förstärkta av uppskattade föredrag.

Allt hann vi inte med. Vi hade ambitionen att gradera upp vår vattenförsörjning men lyckades inte få ordning på den egna brunnen förrän i slutet på året. Så den gamla vattentanken ligger fortfarande kvar, liksom ambitionen. Får se om vi får ordning på detta 2020. Mastskjulet börjar bli för trångt och skulle behöva rustas upp och förlängas. Även hamnens elsystem behöver en översyn och den sluttande hamnplanen skulle ju vara bra att få mera horisontal.

Så det finns utmaningar att ta sig an, vi vill ju fortsätta att ha en hamn i toppklass! Nu hoppas vi på en ny härlig seglingssäsong med mycket sol, nya upplevelser och nytt trevligt umgänge i båtlivet. Väl mött i Krossholmen till våren!

I den mörka vintertrista onsdagskvällen 4 december samlades ett drygt 30-tal medlemmar till en mysig glöggkväll i Krossholmen och fick höra Mats och Monica Björk berätta om sina erfarenheter från seglingar i Polen. Med hjälp av Googles karta och foton fick vi en inspirerande översikt över ett spännande seglingsområde som inte är så välbesökt – än så länge! För intresset väcktes bland många den kvällen för att själva få uppleva den fina seglingsmiljön, fina badstränder, välordnade och välkomnande hamnar, god och billig mat/dryck och trevliga människor. Tack Mats och Monica för en inspirerande kväll!

Dags att planera för vintersäsongen!

Seglingssäsongen närmar sig slutet och det är dags att göra båtarna klara för vintern. Första upptagningen av båtar sker 28 september och andra upptagningen 26 oktober. Som vanligt påbörjas lyftning och avspolning av båtarna kl 08.00 så kom i tid. Om alla liksom tidigare hjälper varandra så kommer det att gå bra.

Några båtar har anmält intresse för att ligga kvar i vattnet under vintern. För dessa gäller följande. Hamnkaptenen anvisar lämplig båtplats. Kostnad inkl moms är 62,50 kr/kvm (båtlängd m x båtbredd m). Föreningen har nu köpt in individuella elmätare och kostnaden för den som vill ha ström inkopplad till båten blir klubbens självkostnad  per kwh + 15 %. Moms tillkommer. Tidigare angivna elkostnadsavgifter utgår därmed.

Efter sista upptagningen återstår två arbetsdagar, 9/11 och 10/11, där hamnen kommer att beredas för vintern med upptagning av bommar mm. Arbetslagen utgörs av bryggplatserna B1 – B20 den 9/11 och bryggplatserna H1 – H9 den 10/11. Arbetsledare blir Håkan Jansson, tel 0708-943 338. Båda dagarna startar jobbet kl 09.00. Har ni frågor så ring Håkan.

Tack alla för en trevlig kväll 30/8. Vi blev ett 30-tal medlemmar som smaskade i oss skaldjur och vin i lördags och snackade båtliv tillsammans. Härligt att så många hjälps åt att hålla den glada Krossholmsandan vid liv!

PS! Glöm inte att fylla i anmälningsblanketten med önskemål om båtplats för kommande säsong. Blanketten ligger i klubbhuset.

Fredagskvällen 30 augusti träffas vi som vanligt på Krossholmens höstfest i klubbhuset och har en trevlig kväll med bryggrannarna. Tag med valfri mat och dryck, även egna vänner är OK, så dukar vi gemensamt vid 18-tiden. Klubben bjuder på välkomstdrink och lite tilltugg i starten. Välkomna!