Med hänsyn till det rådande läget med coronavirusen måste vi tyvärr ställa in årets Höstfest. Tråkigt! Vi får trösta oss med att vi trots allt kan träffa varandra på sjön i våra båtar, som ju utgör en perfekt karantänsplats.

Genom hamnkapten Mats Björks biverkan har Krossholmens Båtklubb i år plötsligt bibringats en mängd nya sommargäster. Tyvärr dock inte ekonomiskt bidragsgivande. Som synes på bilagda foto har de bisatt sig på röda väggen strax innanför vägbommen. När vi tog kontakt med bidrottningen lät hon hälsa från sin make, Hans Majestät Honungen, att de påtagit sig ansvaret att bifrukta alla våra blommor i området och inte tänkte sticka någon annanstans. Det är naturligtvis en bisak, men visst vore det trevligt att kunna bifalla deras bigäran om bidrag till ett fortsatt bibehållet biende i Krossholmen!

Nu närmar vi oss årets höjdpunkt för båtfolket. Sommarsol med varma vindar, spännande seglingar till nya miljöer, möten med andra människor och naturupplevelser. Även om Corona pandemins regler har lagt en del begränsningar på hur vi får resa och träffas, så är vi båtägare ändå lyckligt lottade. Vi seglar omkring i vår egen lilla karantän och träffar andra i sin lilla karantän. På relingslists avstånd. Och naturen är vår vän och opåverkad av regler. Det är bara att njuta!

Krossholmen mår bra inför den kommande sommaren. Endast en handfull platser är kvar obelagda och ekonomin är stabil. Till hösten, innan båtupptagningarna, kommer vi att bygga om vår hamnplan. I stället för vårt nuvarande sluttande plan blir det två plana nivåer med en stödmur mellan. Innebär att båtarna kommer att stå stadigare och bättre organiserade. En del i processen med ständiga förbättringar!

Styrelsen önska alla en riktigt trevlig seglingssommar! Sköt om er!

Som alla säkert förstår, så kan vi tyvärr inte genomföra vår planerade Vårfest som tänkt. Myndigheternas rekommendationer och egen omsorg om vår hälsa, gör att vi ställer in vår trevliga tillställning i år. Vi får trösta oss med att båtlivet i övrigt i stort sett kan fortgå som vanligt. En frisk tillvaro utomhus med lagom distans till båtgrannar är bara hälsosamt! Vi får följa utvecklingen av Covid 19’s framfart och återkommer om hur vi gör med Höstfesten 28 augusti!

För de som är intresserade kan vi nämna att en del båtar i hamnen istället har planer på att segla till Hälsö den 15 maj. Detta som ett alternativ till Vårfesten. Häng gärna med och få en trevlig grillkväll med båtgrannarna hemifrån. Hälsö är en lite bortglömd men riktigt mysig hamn. Vädret bestämmer väl en del, men ta ett snack på bryggan hemma och kolla läget. Välkomna!

Tänk även på att Danmarkseglingar tills vidare är stängt för oss svenska seglare. För att kunna angöra danska hamnar krävs ett viktigt skäl och turistsegling är inte tillåten. Dansk sjöpolis kontrollerar både i hamnar och till sjöss.

Den andra sjösättningen 2020 genomförs lördagen 9 maj med start kl 07.30. Alla bör vara på plats från början och alla hjälps åt! Våra parkeringsplatser kommer att bli begränsade så använd även parkeringsplatsen vid Volvo Penta. Som vanligt tänk på följande:

  1. Vi har tunga lyft, gå ej under hängande last!
  2. Vid olycka så finns 1a förband mm i klubbhuset, möt blåljus vid korsningen och visa in.
  3. Förbered din båt med minst två långa linor.
  4. Det är inte tillåtet att måla med bottenfärg samma dag som lyft, detta för att undvika färg på banden (undantag båtar med centrumlyft ).
  5. Vid lyft skall vi ha en person vid varje stötta. När kranen lyft ca 1/3 av båtvikten och efter klartecken från arbetsledaren, så skruvar vi ner och tar undan stöttan.
  6. När båten kommit i sjön så skall båtägaren kontrollera att båten ej läcker, därefter så bärs stöttor bort och pallvirke bortplockas.
  7. Varje båtägare städar upp på sin plats vid behov.
  8. Först när kranen lämnat planen får masterna plockas fram av de som vill masta på direkt. Men låt inte masten ligga kvar och spärra för andra!

På grund av omständigheterna med Covid19 kommer föreningen inte att bjuda på korv och kaffe denna gång. Tag med er egen dryck och förtäring så ni klarar hela arbetsdagen! Välkomna!

Krossholmens Båtklubbs årsstämma 2020 avhölls den 5 mars i Skutehagens skola i Torslanda. Det blev en trevlig kväll med 26 deltagare och inleddes med fika och föredrag av Lennart Lindorsson från Svenska Sjö, försäkringsbolaget som ägs och drivs av Sveriges organiserade båtägare, dvs oss bland andra. Kolla dem, bra försäkringar till bra priser!

Som framgått av den utskickade verksamhetsberättelsen blev 2019 som vanligt ett bra år med sedvanligt underhåll av vår hamn, bra ekonomi och god stämning på bryggorna. Årsstämman flöt på i bra tempo och ingenting hakade upp sig. Balansräkningen visade tillgångar på ca 5,4 Mkr och föreningen omsatte drygt 0,8 Mkr och visade en vinst på 4 tkr. Inga avgiftsändringar behöver vidtas för 2020, således gäller samma avgifter 2020 som 2019. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och omvaldes enhälligt tillsammans med alla övriga funktionärer. Protokollet från årsstämman kommer att hängas upp på anslagstavlan i klubbhuset.

I klubbhuset finns också anslaget vilka båtar som ligger på vilka platser. Inga större förändringar, men ta en titt för säkerhets skull. Arbetsdagarna och indelningen i arbetslag 2020 ligger på Aktivitetsplanen här på hemsidan. Kolla gärna någon vecka innan det är din tur, det kan uppstå ändringar! Skriv även upp datum för våra trevliga fester, den första blir vårfesten fredagskvällen 15 maj!

PS! Vi har några lediga båtplatser kvar i hamnen för 2020. Tipsa gärna intresserade bekanta!

Krossholmens Båtklubbs årsmöte 2020 avhålls liksom tidigare i Skutehagens skola i Torslanda och startar kl 18.30 den 5 mars 2020. Till mötet har vi bjudit in Lennart Lindorsson från Svenska Sjö som kommer att att informera oss om båtförsäkringar och sammanhängande frågor. En kallelse med dagordniing och verksamhetsberättelsen för 2019 kommer att mejlas ut till alla andelsägare inom kort.

Kom med och ta del av klubbens verksamhet 2019 och kommande planer. Föreningen bjuder på fika under kvällen! Välkomna!


Då har vi lämnat år 2019 bakom oss! Vädermässigt kanske inte det bästa seglingsåret, men OK ändå. Faktiskt genomsnittligt några grader varmare än normalt, men ganska blött och solfattigt. I Krossholmen rullade allt på som vanligt. Underhållet av hamnen genomfördes under 8 arbetsdagar och liksom sjösättningar och upptagningar fungerade allt problemfritt. Klubbhusets golv började svikta och byttes ut mot ett nytt stabilt furugolv. Även vågbrytaren visade ålderdomstecken och på hösten installerade vi 4 nya stockpaket för att bibehålla vårt vågskydd. Våra sociala tillställningar, vårfest, höstfest och nya glöggkvällen i december, blev lyckade tillställningar förstärkta av uppskattade föredrag.

Allt hann vi inte med. Vi hade ambitionen att gradera upp vår vattenförsörjning men lyckades inte få ordning på den egna brunnen förrän i slutet på året. Så den gamla vattentanken ligger fortfarande kvar, liksom ambitionen. Får se om vi får ordning på detta 2020. Mastskjulet börjar bli för trångt och skulle behöva rustas upp och förlängas. Även hamnens elsystem behöver en översyn och den sluttande hamnplanen skulle ju vara bra att få mera horisontal.

Så det finns utmaningar att ta sig an, vi vill ju fortsätta att ha en hamn i toppklass! Nu hoppas vi på en ny härlig seglingssäsong med mycket sol, nya upplevelser och nytt trevligt umgänge i båtlivet. Väl mött i Krossholmen till våren!

Tack alla för en trevlig kväll 30/8. Vi blev ett 30-tal medlemmar som smaskade i oss skaldjur och vin i lördags och snackade båtliv tillsammans. Härligt att så många hjälps åt att hålla den glada Krossholmsandan vid liv!

PS! Glöm inte att fylla i anmälningsblanketten med önskemål om båtplats för kommande säsong. Blanketten ligger i klubbhuset.

Även på sommaren kan det blåsa till ordentligt. Nu i helgen 6/6 och 9/6 hade vi trots vårt skyddade läge vindar upp mot 20 m/sek. Då duger det inte med lösa eller klena förtöjningslinor. Båtarna trycks upp mot bommarna och slitskador uppstår på både båtar och bommar. Några av oss som låg kvar i hamnen fick gå runt och sträcka upp en del båtar med alldeles för slappa förtöjningar. Skärpning! Kolla upp att din båt klarar även kraftiga vindbyar! Glöm inte göra fast fall och linor så de inte står och slår mot masten. Det kan orsaka skador och ger oljud som vi andra inte vill höra.