09. mars 2020 · Kommentarer inaktiverade för Årsstämman 2020 · Categories: Information, Nyheter, Okategoriserade

Krossholmens Båtklubbs årsstämma 2020 avhölls den 5 mars i Skutehagens skola i Torslanda. Det blev en trevlig kväll med 26 deltagare och inleddes med fika och föredrag av Lennart Lindorsson från Svenska Sjö, försäkringsbolaget som ägs och drivs av Sveriges organiserade båtägare, dvs oss bland andra. Kolla dem, bra försäkringar till bra priser!

Som framgått av den utskickade verksamhetsberättelsen blev 2019 som vanligt ett bra år med sedvanligt underhåll av vår hamn, bra ekonomi och god stämning på bryggorna. Årsstämman flöt på i bra tempo och ingenting hakade upp sig. Balansräkningen visade tillgångar på ca 5,4 Mkr och föreningen omsatte drygt 0,8 Mkr och visade en vinst på 4 tkr. Inga avgiftsändringar behöver vidtas för 2020, således gäller samma avgifter 2020 som 2019. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och omvaldes enhälligt tillsammans med alla övriga funktionärer. Protokollet från årsstämman kommer att hängas upp på anslagstavlan i klubbhuset.

I klubbhuset finns också anslaget vilka båtar som ligger på vilka platser. Inga större förändringar, men ta en titt för säkerhets skull. Arbetsdagarna och indelningen i arbetslag 2020 ligger på Aktivitetsplanen här på hemsidan. Kolla gärna någon vecka innan det är din tur, det kan uppstå ändringar! Skriv även upp datum för våra trevliga fester, den första blir vårfesten fredagskvällen 15 maj!

PS! Vi har några lediga båtplatser kvar i hamnen för 2020. Tipsa gärna intresserade bekanta!

Comments closed.