18. mars 2021 · Kommentarer inaktiverade för Årsstämman 2021 · Categories: Information, Nyheter

Krossholmens Båtklubbs digitala årsstämma 2021 blev en enkel och snabb procedur. Ett drygt 30-tal medlemmar checkade in på klubbens Teems möte och kunde följa genomgången av samtliga punkter på dagordningen. Genom att en röstning i de olika frågorna hade gjorts i förväg, blev det endast korta redovisningar och snabba beslut.

Bland de få förändringar som gjordes kan nämnas att Anders Eliasson på eget önskemål lämnade styrelsen och Niklas Åkerfeldt istället valdes in som ansvarig arbetsledare, samt att Pierre Janglind valdes in i arbetsgruppen. Två ändringar gjordes på avgiftssidan, avgiften för båtlyft höjdes till 2500 kr/lyft och vinterplatsavgiften sänktes till 62,50 kr/kvm (båda inkl moms). I övrigt redovisades att klubben har en god ekonomi och bra förutsättningar för kommande framgångsrika år.

Comments closed.