12. mars 2020 · Kommentarer inaktiverade för Corona problem? · Categories: Arbetsplan, Information

Mycket händer i vår omgivning nu med Coronavirusets spridning i Sverige. Förutom risken för insjuknande och karantänkrav kommer andra samhällsförändringar som påverkar våra dagliga rutiner. Detta kan också påverka våra sjösättningar 4 april och 9 maj. Ser du att det kan uppstå sådana problem för dig vid dessa tillfällen, så kontakta så tidigt som möjligt vår hamnkapten Mats Björk 0703-924 658 eller Sven Gunnar Karlsson 0706-457 747. Försök i första hand lösa förhinder med sjösättningen med hjälp av vänner eller släkt. Går inte detta måste du ge mandat åt föreningen att flytta din båt så den inte blockerar för andras sjösättningar. Vi får hoppas att problemen inte blir så stora som många befarar, men det är bättre att tänka igenom det värsta nu och vara preparerad, än att stå handfallen om det inträffar!

Comments closed.