Nu närmar vi oss årets höjdpunkt för båtfolket. Sommarsol med varma vindar, spännande seglingar till nya miljöer, möten med andra människor och naturupplevelser. Även om Corona pandemins regler har lagt en del begränsningar på hur vi får resa och träffas, så är vi båtägare ändå lyckligt lottade. Vi seglar omkring i vår egen lilla karantän och träffar andra i sin lilla karantän. På relingslists avstånd. Och naturen är vår vän och opåverkad av regler. Det är bara att njuta!

Krossholmen mår bra inför den kommande sommaren. Endast en handfull platser är kvar obelagda och ekonomin är stabil. Till hösten, innan båtupptagningarna, kommer vi att bygga om vår hamnplan. I stället för vårt nuvarande sluttande plan blir det två plana nivåer med en stödmur mellan. Innebär att båtarna kommer att stå stadigare och bättre organiserade. En del i processen med ständiga förbättringar!

Styrelsen önska alla en riktigt trevlig seglingssommar! Sköt om er!

Mycket händer i vår omgivning nu med Coronavirusets spridning i Sverige. Förutom risken för insjuknande och karantänkrav kommer andra samhällsförändringar som påverkar våra dagliga rutiner. Detta kan också påverka våra sjösättningar 4 april och 9 maj. Ser du att det kan uppstå sådana problem för dig vid dessa tillfällen, så kontakta så tidigt som möjligt vår hamnkapten Mats Björk 0703-924 658 eller Sven Gunnar Karlsson 0706-457 747. Försök i första hand lösa förhinder med sjösättningen med hjälp av vänner eller släkt. Går inte detta måste du ge mandat åt föreningen att flytta din båt så den inte blockerar för andras sjösättningar. Vi får hoppas att problemen inte blir så stora som många befarar, men det är bättre att tänka igenom det värsta nu och vara preparerad, än att stå handfallen om det inträffar!