26. september 2019 · Kommentarer inaktiverade för Dags att planera för vintersäsongen! · Categories: Information, Nyheter

Dags att planera för vintersäsongen!

Seglingssäsongen närmar sig slutet och det är dags att göra båtarna klara för vintern. Första upptagningen av båtar sker 28 september och andra upptagningen 26 oktober. Som vanligt påbörjas lyftning och avspolning av båtarna kl 08.00 så kom i tid. Om alla liksom tidigare hjälper varandra så kommer det att gå bra.

Några båtar har anmält intresse för att ligga kvar i vattnet under vintern. För dessa gäller följande. Hamnkaptenen anvisar lämplig båtplats. Kostnad inkl moms är 62,50 kr/kvm (båtlängd m x båtbredd m). Föreningen har nu köpt in individuella elmätare och kostnaden för den som vill ha ström inkopplad till båten blir klubbens självkostnad  per kwh + 15 %. Moms tillkommer. Tidigare angivna elkostnadsavgifter utgår därmed.

Efter sista upptagningen återstår två arbetsdagar, 9/11 och 10/11, där hamnen kommer att beredas för vintern med upptagning av bommar mm. Arbetslagen utgörs av bryggplatserna B1 – B20 den 9/11 och bryggplatserna H1 – H9 den 10/11. Arbetsledare blir Håkan Jansson, tel 0708-943 338. Båda dagarna startar jobbet kl 09.00. Har ni frågor så ring Håkan.

Comments closed.